Gemipersoneli.com - Reklam
Üye girişi
Kullanıcı adı:
Şifre:
Üye ol | Şifremi Unuttum
Menü
Ana Sayfa
Foto Galeri
İş Fırsatları
Haber Arşivi
Hakkımızda
Sistem Nasıl Çalışıyor
Üye İstatistikleri
Medyada Sitemiz
Mesaj Panosu
GEMİ VİDEOLARI
Gemici Belgesi
İletişim
İçerik
Bilgi bankası
Liman Başkanlıkları
CV Hakkında ipucu
Makaleler
Anket
Linkler


Share |
26 Mayıs 2018
Haber
Anket
Gemiadamları Yönetmeliği ’ndeki son değişiklikler
Gemiadamları Yönetmeliği ’ndeki son değişiklik ne getirdi, ne götürdü...

Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile birçok alanda ciddi değişiklikler yapıldı. Uzun süredir beklenen değişiklikler 23 Ağustos 2012 tarih ve 28390 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni değişikliklere göre hizmet süreleri uzatıldı, yeni yeterlikler ihdas edildi, bazı yeni sertifikalar zorunlu hale getirildi ve neredeyse bütün sertifikaların her 5 yılda bir yenilenmesi zorunluluğu getirildi.

Yeni değişikliklerde özellikle aşağıdaki konular dikkat çekiyor;

ZABİT HİZMET SÜRELERİ 24 AY’DAN 36 AY’A ÇIKARILDI

Yeni yönetmeliğe göre 3ncülükten 2nciliğe ve 2ncilikten Kaptan ve Başmühendisliğe geçiş için gerekli olan hizmet süreleri 24 ay’dan 36 ay’a çıkartıldı. Bu durumda Vardiya Zabiti ya da Vardiya Mühendisi yeterliğinden Kaptan ya da Başmühendisliğe geçiş için gerekli hizmet süresi toplam 48 ay’dan 72 ay’a çıkarak 2 sene daha uzamış oldu.

Ancak “Geçiş süreci” başlığı altında eklenen Geçici 11.Madde’ye göre;
01/07/2013 tarihine kadar, Vardiya Zabitliğinden Birinci Zabitliğe, Uzakyol Vardiya Zabitliğinden Uzakyol Birinci Zabitliğine, Makine Zabitliğinden İkinci Makinistliğe, Uzakyol Vardiya Mühendisliği/Makinistliğinden Uzakyol İkinci Mühendisliği/Makinistliğine yükselmek için bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirerek başvuruda bulunan gemiadamlarından, yeterlik yükseltmeleri için gerekli deniz hizmeti 24 ay olarak aranacak.

Belirtilen tarihe kadar 24 aylık hizmetini dolduranların bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz.

Aynı fırsat Kaptan ve Başmühendis yeterliklerine geçişler için sağlanmadı.

ZABİTLER İÇİN ZORUNLU SERTİFİKALAR (ROC, ECDIS, BRM, ERM)

Yeni yönetmelikte Güverte ve Makine zabitleri için bazı eğitim ve sertifikalar zorunlu hale getirildi.

Güverte Zabitleri:
Bundan sonra Sınırlı Vardiya Zabitinden Uzakyol Kaptanlığına kadar bütün yeterlik yükseltmelerinde en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) belgesi zorunlu olacak.
Ayrıca uluslararası sularda görev yapan kaptan ve güverte zabitleri, "Elektronik Harita Gösterimi ve Bilgi Sistemi" (ECDIS - Electronic Chart Display Infornation System) eğitimi ve “Köprüüstü Kaynak Yönetimi” (BRM - Bridge Resources Management) eğitimi görmek ve belgesini almak zorunda.

Makine Zabitleri:
Uluslararası sularda görev yapan sınırlı yeterlikler dışındaki başmühendis/başmakinist ve makine zabitan sınıfı gemiadamları “Makine Dairesi Kaynak Yönetimi” (ERM - Engine Team & Resources Management) eğitimi görmek ve belgesini almak zorunda.

YENİ YETERLİKLER İHDAS EDİLDİ

Yönetmelik değişikliğinde, daha önceki yönetmeliklerde bulunmayan Usta Makine Tayfası, Elektro-teknik Tayfası ve Elektro-teknik Zabiti adı altında yeni yeterlikler tanımlandı.
Daha önceki yönetmelik değişikliklerinde Miço ve Silici yeterliklerinin kaldırılmasından sonra Güvertede; Gemici, Usta gemici ve Güverte Lostromosu olmak üzere 3 Tayfa, Makinede ise Yağcı ve Makine Lostromosu olmak üzere 2 tayfa yeterliği kalmıştı.
Son yapılan değişiklikte “Usta Makine Tayfası” adı altında yeni bir makine tayfası yeterliği daha ihdas edilerek Makine tayfa yeterlik sayısı üçe çıkarıldı ve güverte tayfa sayısı ile eşitlendi.
Usta Makine Tayfası yeterliği güvertede Usta gemici yeterliğine karşılık geliyor.

Yeni yeterlikler için gerekli şartlar şu şekilde;

Usta Makine Tayfası:
Usta Makina Tayfası yeterliği alabilmek gerekli şartlar:
- Onsekiz yaşını bitirmek, en az ilköğretim okulu mezunu olmak ve
- Yağcı yeterliği ile oniki aylık deniz hizmetine sahip olmak veya
- Yağcı yeterliği ile altı aylık deniz hizmetine sahip olmak ve Sözleşmenin öngördüğü Kod A-III/5 eğitimini, içeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen “usta makine tayfası” eğitimini vermek üzere İdarece uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmüş olmak,
şartlarından birini yerine getirmek ve usta makine tayfası sınavı”nı başarmak, şartlarını sağlayanlara İdare tarafından “Usta Makine Tayfası” yeterliği verilir.
1/1/2012 tarihinden önceki son altmış ayda oniki ay süre ile liman dışı sefer yapan ve 750 KW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde yağcı yeterliği ile çalıştığını belgeleyenlere usta makine tayfası yeterliği sınavla düzenlenir.

Elektro-teknik Tayfası:
Elektro-teknik tayfası yeterliği alabilmek gerekli şartlar:;
1) Onsekiz yaşını bitirmiş ve en az ilköğretim okulu mezunu olmak,
2) Vardiyadan sorumlu makine sınıfı tayfa yeterliği oniki aylık deniz hizmetine sahip olmak veya
- İçeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen “yağcı eğitimi”ni İdare tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmüş olup, bu yeterlik ile altı aylık deniz hizmetine sahip olmak veya,
- Askerlik görevinin oniki ayını ya da dört yıllık fakülte mezunu olup, askerlik görevinin en az altı ayını faal gemilerde makine eri olarak yaptığını belgelemek, veya
- Elektrikçi veya elekronikçi yeterliği ile üç ay deniz hizmetine sahip olmak veya
- Endüstri meslek liseleri, çok programlı liseler, teknik liseler, Anadolu teknik liseleri, Anadolu meslek liselerinin endüstriyel otomasyon teknolojileri veya elektrik-elektronik teknolojisi alanlarından mezun olup yağcı yeterliği alanlardan, yağcı yeterliği ile üç ay deniz hizmetine sahip olmak,
şartlarından birisini sağlamak ve
- Sözleşmenin öngördüğü Kod A-III/7 eğitimini içeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen “elektro-teknik tayfası eğitimini” vermek üzere İdare tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında tamamlamak,
3) İdarenin öngördüğü “elektro-teknik tayfası sınavı”nda başarılı olmak,
Şartlarını sağlayanlar “elektro-teknik tayfası” yeterliğini almaya hak kazanırlar.

Elektro-teknik Zabiti:
Elektro-teknik Zabiti yeterliği alabilmek gerekli şartlar:
- Onsekiz yaşını bitirmiş ve en az lise mezunu olmak,
- İdarenin öngördüğü elektro-teknik zabitliği sınavında başarılı olmak,
- Aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmak;
- Sözleşmenin öngördüğü A-III/6 müfredat programını uygulayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan dört yıllık fakültelerin mekatronik mühendisliği veyahut kontrol ve otomasyon mühendisliği veya iki yıllık meslek yüksekokullarının mekatronik bölümü veyahut kontrol ve otomasyon teknolojisi bölümü mezunu veya endüstri meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu teknik liseleri, Anadolu meslek liseleri ve çok programlı liselerin endüstriyel otomasyon teknolojileri alanı mekatronik dalı veya endüstriyel kontrol dalı veyahut aynı liselerin elektrik-elektronik teknolojisi alanı mekatronik dalı veya otomasyon sistemleri dalı veya denizcilik Anadolu teknik ve denizcilik Anadolu meslek liselerinin denizcilik alanı gemi otomasyonu dalı mezunu olmak ve altı ayı onaylanmış bir staj defterine uygun olarak liman seferi dışında çalışan 750 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde deniz eğitimi ve altı ayı da onaylanmış staj defterine uygun olarak İdarece onaylı atölye tesislerinde atölye becerilerini geliştirme eğitimi olmak üzere toplam oniki aylık onaylı eğitim programını başarı ile tamamlamak veya
- Dört yıllık fakültelerin mekatronik mühendisliği veya kontrol ve otomasyon mühendisliği veyahut iki yıllık meslek yüksekokullarının mekatronik veya kontrol ve otomasyon teknolojisi bölümü mezunu veyahut endüstri meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu teknik liseleri, Anadolu meslek liseleri ve çok programlı liselerin endüstriyel otomasyon teknolojileri alanı mekatronik dalı veya endüstriyel kontrol dalı veyahut elektrik-elektronik teknolojisi alanı mekatronik dalı veya otomasyon sistemleri dalı, denizcilik Anadolu teknik ve denizcilik Anadolu meslek liselerinin denizcilik alanı gemi otomasyonu dalı mezunu olmak şartıyla sözleşmenin öngördüğü A-III/6 müfredat programını uygulayan ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında “elektro-teknik zabitliği” eğitimi görmek ve altı ayı onaylanmış bir staj defterine uygun olarak liman seferi dışında çalışan 750 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde deniz eğitimi ve altı ayı da onaylanmış staj defterine uygun olarak İdarece onaylı atölye tesislerinde atölye becerilerini geliştirme eğitimi olmak üzere toplam oniki aylık onaylı eğitim programını başarı ile tamamlamak veya,
- 750 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde, makine sınıfı zabitan olarak otuz aylık deniz hizmeti ve onaylanmış staj defterine uygun olarak İdarece onaylı atölye tesislerinde altı ay süreli atölye becerilerini geliştirme eğitimini tamamlamak ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında “elektro-teknik zabitliği” eğitimi görmek,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanlardan Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu elektronik programı makina elektronik dalı mezunu olup beş yılı ilgili branşında deniz hizmeti olmak üzere on yıl görevde bulunmuş olmak ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında “elektro-teknik zabitliği” eğitimi görmek
şartlarını sağlayanlar “Elektroteknik Zabiti” yeterliğini almaya hak kazanırlar.
- 1/1/2012 tarihinden önceki son altmış ayda oniki ay süre ile liman dışı sefer yapan ve 750 KW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde, elektrik zabiti veya elektronik zabiti olarak çalışanlara, talepleri halinde elektro-teknik zabiti yeterliği sınavsız düzenlenir.”

TANKER “İLERİ EĞİTİM” SERTİFİKASI ALMAK ZORLAŞTI

Tankerlerde çalışacak bütün zabitler ile operasyondan sorumlu tutulan personelin, ilgili Tanker tipine göre sahip olmaları gereken “ileri eğitim” sertifikalarını almaları için staj yapmaları gerekecek.
Ayrıca; bu sertifikalara sahip olanlar son 5 yıl içinde en az 3 ay sahip oldukları belgeyle ilgili tankerlerde deniz hizmeti yapmak veya gerekli eğitimleri tekrarlayarak belgelerini yenilemek zorunda kalacak.
Tayfa ve stajyerlerde aranan “Temel eğitim” sertifikaları için farklı bir düzenleme bulunmuyor.

Tanker “ileri eğitim” sertifikalarını alabilmek için gerekli şartlar;
a) İlgili tanker tipine göre düzenlenmiş yukarıdaki temel eğitim belgelerine sahip olmaları,
b) Düzenlenecek belgeye ilişkin tanker tiplerinde en az üç ay onaylı deniz hizmeti yapmaları veya ilgili tanker tipinde, donatım yönergesinde belirlenen personel sayısına ilave olarak bulunarak, en az üç yükleme ve boşaltma operasyonunda bulunduğunu içeren en az bir ay süreli eğitim almış olduklarını onaylı eğitim defteri ile ispatlamaları gerekir.
Yukarıdaki belgeleri almaya hak kazanan zabitler, geçerli belgelerinin süresinin bitmesinden önceki son altmış ayda en az üç ay sahip oldukları belgeyle ilgili tankerlerde deniz hizmeti yapmak veya yukarıda belirtilen eğitimleri tekrarlayarak belgelerini yenilemek zorundadır.

YAT KAPTANI YETERLİĞİNDE RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER VAR

En köklü değişikliklerden biri de “Yat Kaptanı” yeterliği konusunda yapılmış.
Daha önce tek sınıf olarak tanımlanan ve çok daha basit şekilde alınan “Yat Kaptanı” yeterliğini almak hem zorlaştı hem de aynı yük gemilerinde olduğu gibi 500 grt altı, 500-3000 grt arası ve 3000 grt üzeri olmak üzere 3 sınıfa ayrılarak bir de staj yapma zorunluluğu getirildi.

Bu yönetmelik değişikliğinden önce, birkaç ay süren Yat kaptanı kurslarına gidenler veya Usta Gemici yeterliği ile üç yıl deniz hizmeti bulunanlar, gerekli sınavı geçtikten sonra “Yat kaptanı” ehliyeti alabiliyor ve sınırsız büyüklükteki yatlarda ve sınırsız bölgelerde Yat kaptanlığı yapabiliyordu.

Yeni değişikliğe göre, Yat Kaptanı olmak isteyenler ilgili sınıfa göre aşağıdaki şartları yerine getirmek zorunda;

a) Yat Kaptanı (499 GT):
En yakın karadan 200 milden daha fazla uzaklaşmadan, 499 GT ve daha küçük özel ve ticari yatlarda Yat Sınıfı gemiadamı olmak için müracaat edenlerden,
1) Yirmi bir yaşını bitirmiş olmak,
2) Vardiyadan sorumlu güverte sınıfı gemiadamı yeterliği ile en az üç yıl deniz hizmetinde bulunduktan sonra, İçeriği ve süresi Eğitim-Sınav Yönergesi ile belirlenen "yat kaptanı (499 GT) eğitimi"ni görmek veya
- Sözleşmenin öngördüğü A-II/3 ya da A-II/1 müfredat programlarına uygun bir eğitimi İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında gördükten sonra veya İdare tarafından onaylı denizcilik Anadolu teknik liseleri, denizcilik Anadolu meslek liseleri, denizcilik meslek liseleri veya çok programlı liselerin denizcilik alanı yat kaptanlığı bölümünden mezun olduktan sonra, boyu onbeş metreden daha uzun ticari yatlarda Yat Kaptanı (499 GT) stajyeri olarak toplam altı ay deniz eğitimini onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlamak veya
- İçeriği ve süresi Eğitim-Sınav Yönergesi ile belirlenen “Yat Kaptanı (499 GT) Eğitimini İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında tamamladıktan sonra, onbeş metreden daha uzun ticari yatlarda Yat Kaptanı (499 GT) stajyeri olarak toplam altı ay deniz eğitimini, onaylanmış bir staj defterine uygun olarak başarı ile tamamlamak,
şartlarından birini yerine getirmek,
3) “GMDSS Tahditli telsiz operatörü” veya “Kısa Mesafe Telsiz Operatörü” belgesine sahip olmak,
4) Yat kaptanlığı eğitimi süresince veya münhasıran bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen “Deniz Güvenlik Eğitimleri”ni görmek ve belgelerine sahip olmak,
5) Tıbbi bakım belgesi ile radar gözlem ve plotlama belgesine sahip olmak,
6) İdarenin öngördüğü “Yat Kaptanı (499 GT) sınavı”nı başarmak,
şartlarını sağlayanlar “Yat Kaptanı (499 GT)” yeterliğini almaya hak kazanırlar,
7) Yat Kaptanı yeterliği’ne sahip olanların yeterlik belgeleri sınavsız ve koşulsuz olarak Yat Kaptanı (499 GT) yeterliğine intibak ettirilir,
8) I.zabit ve üstü yeterlik belgelerine sahip güverte sınıfı gemiadamlarına Yat Kaptanı (499 GT) yeterlik belgesi, bu maddede belirtilen eğitim ve sınavlardan muaf olarak verilir.
9) Bu bendin 2 numaralı alt bendi kapsamında, İdare tarafından onaylı denizcilik Anadolu teknik liseleri, denizcilik Anadolu meslek liseleri, denizcilik meslek liseleri veya çok programlı liselerin denizcilik alanı yat kaptanlığı bölümünden mezun olanlar ile, içeriği ve süresi Eğitim-Sınav Yönergesi ile belirlenen “Yat Kaptanı (499 GT) Eğitimini İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında tamamlayanlara, talepleri halinde İdare tarafından sınavla gemici yeterliği verilir ve Yat Kaptanı (499 GT) stajyeri olarak gerekli deniz hizmeti gemici yeterliği ile yapılabilir.

b) Yat Kaptanı (2999 GT);
500-2999 GT arasındaki özel ve ticari yatlarda kaptan olmak için müracaat edenlerden,
1) Yirmi üç yaşını bitirmiş olmak,
2) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
3) İçeriği ve süresi Eğitim-Sınav Yönergesi ile belirlenen "Yat Kaptanı (2999 GT) eğitimi"ni veya Sözleşmenin öngördüğü A-II/2 müfredat programına uygun bir eğitimi İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında görmek,
4) Yat Kaptanı (499 GT) yeterliği ile boyu onbeş metreden daha uzun ticari yatlarda en az yirmidört ay kaptan olarak deniz hizmeti bulunmak,
5) Yat kaptanlığı eğitimi süresince veya münhasıran bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen “Deniz Güvenlik Eğitimleri”ni görmek ve belgelerine sahip olmak,
6) Tıbbi bakım belgesi ile radar gözlem ve plotlama belgesine sahip olmak,
7) İdarenin öngördüğü yazılı ve uygulamalı “Yat Kaptanı (2999 GT) sınavı”nı başarmak,
şartlarını sağlayanlar “Yat Kaptanı (3000 GT)” yeterliğini almaya hak kazanırlar.
8) Yat Kaptanı (2999 GT) yeterlik belgesi, boyu onbeş metreden uzun ticari yatlarda Yat Kaptanı (2999 GT) belgesi ile en az oniki ay kaptan göreviyle deniz hizmeti bulunması koşuluyla Kaptan ve Uzakyol Kaptanı yeterliğine sahip gemiadamlarına, bu fıkrada belirtilen eğitim ve sınavlardan muaf olarak verilir.

c) Yat Kaptanı (3000 GT ve üzeri):
3000 GT üzerindeki özel ve ticari yatlarda kaptan olmak için müracaat edenlerden 500-2999 GT arasındaki özel veya ticari yatlarda Yat Kaptanı (2999 GT) belgesiyle oniki ay süreyle kaptan göreviyle deniz hizmeti bulunan Uzakyol Kaptanlarına “Yat Kaptanı (3000 GT ve üzeri)” yeterlik belgesi sınavsız olarak verilir.”

Geçici madde 10:
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yat kaptanı eğitimi görmekte olan veya yat kaptanı yeterlik sınavına başvurmuş kişilere, eğitim ve sınav şartlarını başarı ile tamamlamaları durumunda Yat Kaptanı (500 GT) belgesi verilir.

ÇALIŞMA DÜZENİ VE ALKOL KULLANIMI

Gemilerdeki çalışma ve vardiya düzenini belirleyen Gemiadamları Yönetmeliği’nin 84ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi;

MADDE 84 – Denizcilik İşletmeleri, gemide vardiya tutma ile ilgili düzenlemeleri, vardiya tutacak gemiadamlarının yorgun düşerek verimliliklerini azaltmayacak bir biçimde ve aşağıdaki esaslara uygun olarak yaparlar.
a) Gemide vardiya tutan gemiadamları ve emniyet, kirliliğin önlenmesi ve güvenlikle ilgili görevleri bulunan gemiadamları;
1) Günde en az on saat, yedi günlük bir periyot içerisinde en az yetmişyedi saat dinlendirilecektir.
2) Birbirini takip eden dinlenme periyotları arasındaki süre ondört saati aşamaz.
3) Günlük dinlenme süreleri en fazla iki bölüme ayrılabilinir. Bu halde dinlenme sürelerinden biri altı saatten az olamaz.
4) Günde en az on saat olan dinlenme süresi acil durum ve role talimleri gibi olağandışı durumlarda altı saatten az olmayacak biçimde kısaltılabilir. Ancak kısaltılan dinlenme süresi dinlenme saatlerini minimum seviyede bölecek şekilde olacak ve yorgunluk yaratmayacaktır. Toplam dinlenme süresi haftada yetmiş yedi saatten az olmayacaktır.
5) Onsekiz yaşın altındaki gemiadamları gece vardiya tutamaz. Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat altıya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir.
b) “Vardiya tutma çizelge”leri gemide herkesin kolayca görebileceği yerlerde asılır. Çizelgeler gemi operasyonun yürütüldüğü dilde ya da dillerde ve İngilizce olarak standart hale getirilmiş bir biçimde oluşturulmalıdır.
c) Bir gemi adamının vazifeye çağrılmasının zorunlu olması durumunda, gemiadamının normal dinlenme süresi vazifeye çağrılması sebebiyle kesintiye uğradıysa gemiadamına uygun bir dinlenme süresi verilir.
d) Gemiadamlarının kullandıkları günlük dinlenme sürelerinin gemi operasyonunun yürütüldüğü dilde ya da dillerde ve İngilizce olmak üzere standart hale getirilmiş bir biçimde, kayıt altına alınacaktır. Gemiadamlarına Kaptan tarafından ya da kaptanın yetkilendirdiği bir gemiadamı ve ilgili gemiadamı tarafından onaylanmış bu kayıtlardan birer kopya verilir.
e) Bu madde hükümleri, geminin, gemideki kişilerin ya da yükün acil durumlardaki emniyeti ya da denizde kurtarılmayı bekleyen diğer gemilere ya da şahıslara destek vermek için kaptanın geçerli herhangi bir süreyle bir gemiadamı görevlendirme hakkını elinden alamaz. Buna uygun olarak, kaptan dinlenme saatleri çizelgesindeki programı erteleyebilir ve normal duruma dönülene kadar herhangi bir gemiadamının gerekli olduğu şekilde herhangi bir süre boyunca çalışmasını şart koşabilir. Normal duruma dönüldükten sonra, uygulanabildiği ölçüde gemi kaptanı, planlanmış dinlenme saatlerinde çalışmış olan tüm gemiadamlarının uygun bir dinlenme süresi boyunca dinlenmesini sağlar.
f) Dinlenme süresinin herhangi bir yedi günlük süre boyunca yetmiş saatten az olmaması koşuluyla bu maddenin (a) bendinin ikinci ve üçüncü paragrafında gerekli kılınan dinlenme süresinde istisna verilebilir. Bu istisnaların uygulanması aşağıdaki şekillerde olur.
1) Bu maddenin (a) bendinin ikinci paragrafında belirtilen haftalık dinlenme süresinde uygulanabilecek istisnai durumlara birbirini takip eden iki haftadan uzun süreyle izin verilmez. Gemide gerçekleşecek iki istisnai dönem arasındaki aralık, istisna süresinin iki katından az olmaz.
2) Bu maddenin (a) bendinin birinci paragrafında belirlenen dinlenme süreleri biri en az altı saat olmak üzere ve geriye kalan her iki periyodun da bir saatten az olmaması koşuluyla üç periyottan fazla parçaya bölünemez. Birbirini takip eden dinlenme süreleri arasındaki süre ondört saati aşmamalıdır. İstisnalar herhangi yedi günlük periyotta iki adet yirmidört saatlik periyodu aşmaz.
3) Bu madde kapsamında verilen istisnaların hangi koşullar altında verilebileceği İdare tarafından duyurulur.
g) Gemilerde aşırı alkol kullanımını önlemek için nefeste saptanacak kan alkol seviyesi (BAC) % 0,05 ya da 0,25 mg/l oranından fazla olmaz.”

GASM (GEMİADAMLARI SINAV MERKEZİ) GÖREVİNE SON VERİLDİ

Yönetmelik değişikliğinin 57nci maddesinde yer alan Geçici 13ncü maddeye göre mevcut GASM görevleri sona erdi;
GEÇİCİ MADDE 13 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibari ile görevde bulunan GASM Başkanı ve GASM Kurulu ile tüm sınav komisyonları, soru hazırlama komisyonları veya çalışma gruplarının görevleri ayrıca bir bildirime gerek bulunmaksızın sona erer.,

SON YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DEĞİŞİKLİKLER NE İFADE EDİYOR

Bütün bu değişikliklere bakıldığında işlerin bayağı bir zorlaştığı görülüyor.
Hepimize Allah kolaylık versin.

www.gemipersoneli.com
********************************
KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ HABERLERİMİZ:
01.05.2012 - Kaptan ve Başmühendis olmak zorlaşıyor
03.03.2012 - Tanker sertifikaları için ACELE EDİN !

Eklenme tarihi: 06.10.2012
Share |
YORUMLARINIZ


Usta Yağcı sertifikası icin
Sınavlar kalktı deniyor ama firmalar usta Yağcı kağıdının olması şart diyorlar nasıl alabilirim

Yazan: Mahmut öz - 24.10.2017 13:54:00


Yat kaptan kurs bitirme belgesi
S.a önceliklr deu yat kaptanlığı eğitimimi bitirip sertifikamı aldım. aldıgım belge kurs bitirme belgesi bununla Tekne kullanabilirmiyim limandan çıkarabilirmiyim tekneyi 8.5 metre evrakları tam bir teknem var abimin teknesi fakat balığa çıkıyoruz arada kullabıyorum sorunsuz fakat son zamanlarda ehliyet istiyor sahil güvenlik bu belge yeterli olurmu
Yazan: Kubilay ü. - 05.07.2017 08:09:42


USTA MAKINA TAYFASI
USTA MAKİNA TAYFASI SERTIFİKALARINDAKİ DUZENLEME İLE BİLGİ ALABİLİRMİYİZ
Yazan: MUSTAFA TALİ - 01.06.2017 19:36:12


ROC ihtiyacımız
sınırlı vardiya zabiti ehliyetimi nasıl 499 yat kaptanlıgına çevirebilirim. KMT ehliyetim var sınırlıvardiya ile liman dışı çıkşı verilmiyor bu konuda yardımcı olursanız sevinirim
Yazan: kaptannobi - 16.02.2017 20:51:56


Kamorot
Kamarotluk kaldirildimi yasal olarak varmı
Yazan: Veysel zeyrek - 05.08.2016 17:09:01


elk zbt
ben 1997 de bu mesleğe başladım. şimdi elk zabit kağıtları değişiyormuş. neymiş elektrik elektro teknik zabiti.elektro teknik tayfası bunlardan hangisini alacağız hangisi bize uygun .şimdi gemilerde 2 elk zabitimi olacak veya tayfa ne kadar maaş zabit ne kadar maaş alacak. adam gibi bir açıklama yok.elk zbt lerininde sonunu getirecekler anlaşılan.bu işlemlerle ilgili birisi varsa lütfen acıklasın
Yazan: HAKAN ERENER - 05.07.2016 17:36:16


Malesef ki korkum var :(
Ben 4 yıldır sigara kullanıyorum bu gemi kaptanı olmama engel mi :( ?
Yazan: Duygu fon 34 - 09.06.2016 20:23:11


Elektrikci cuzdani
20.11.2012 tarihinde Elektrikci cuzdani cikarip o tarihten itibaren yabanci bayrak gemilerde elektrikci cuzdani ile elektrik zabiti gorevi ile calismaya basladim Halahazirda calismaya devam efiyorum.Eger yeni verilecek elektroteknik tayfasi cuzdani ile beni calistirmazlarsa kredi borcumu nasil oderim.kredi ile aldigim ev elimden giderse ve işsiz kalirsam ne olacak.bu yonetmeligi cikaranlar hic bunu dusundulermi.sonra sirketler elektrik zabiti bulamayip neden yabanci (hintli)personel calistiriyor bunu anlayip bizlerin magduriyetimizin giderilmedi gerekli.meslek lisesi elektrik bolumu mezunlarina neden elektroteknik zabitligi verilmez anlamiyorum.bransimiz elektrik ve elektrik meslegini icra edemiyecekmiyim.lutfen ama lutfen yardim.
Yazan: Sinan ERDENANAR - 23.05.2016 22:43:28


Gemi adamı araç kullanımı
Merhaba Arkadaşlar. çok merak ettiğim bi konu var ama cevabını bulamıyorum. gemi adamı olarak israil de bi limana çalışmaya geldik. Çalışma iznimiz yok fakat gemici olduğumuz için çalışabiliyoruz. burada araç kullanma yetkimiz oluyormu yani otomobil kullanabiliyormuyuz. bazıları vizesiz geldiğin için kullanılmıyo diyor, bazıları da kullanabilirsin. cevap verebilirseniz sevinirim.
Yazan: Mesut Aslan - 10.01.2016 16:47:19


Elektrik zabitleri ni işinden eden bi degisklik olmuş
36 aya yakin elektrik zabiti hizmetimiz varken, artık zorunlu hale gelen elektroteknik zabitliği için tekrar kurs ve staj istenmektedir.bu ne demek oluyor açıklayınız. Elektroteknik zabiti olunca bulunduğum pozisyon değişecek mi ki , tekrar eğitim ve staj istiyorsunuz. Mesleğe 2010 da başlayanlar ehliyetini sorunsuz yenileyebilirken, 2011 de başlayanlardan kurs ve staj isteniyor. Açıkçası benim okadar zamanım yok. Ve diğer elektrik zabiti arkadaşlarında böyle şeylerle uğraşıcak vakti olduğunu sanmıyorum..bu hatanın bir an önce düzeltilmesi gerek.aksi takdirde Birçok elektrik zabiti mağdur olacaktır.
Yazan: mesut ozturk - 05.01.2016 12:39:02


Elk
Elektrikci ehliyetimi nasil elk zabiti yapabilirim
Yazan: Fatih Özkök - 25.12.2015 22:48:36


Miço
2000 yılında gemi liman cuzdanina(miço ) sahibim hiç gemilerde çalışamadim fakat hala bu kâğıtlara çalışma imkanım varmıdır
Yazan: Salih - 18.12.2015 23:12:21


yat kaptanı
2012 de yat kaptanı ehliyeti aldım ve hiç çalışmadım çalışmadığından dolayı ehliyet bir alt sınıfa düşermi
Yazan: günay katatop - 14.10.2015 12:07:09


gemicilik bitti mi
basit bir islemi bile liman ankaraya yolluyor bekle dur.filipinlililer kadar değerimiz yok filipin vatandasi olacam yakinda.
Yazan: Atilla dervisoglu - 11.09.2015 17:54:03


Gemi adamı
Yeterliliğim: elektrikçi yagcı usta gemici yada güverte sertifikasına nasıl cevirebilirimm
Yazan: Ömer aruz - 08.08.2015 02:31:01


Karasız
Ben torna-freze ustasiyim yasim 26 gemide calismayi dusunuyorum ama bu yorumlari okuyunca kararsiz kaldim gemiye cikan bir kactane tanidiklara sordum maaş durumu iyi diyolar tavsiye ediyolar gemicilikle ilgili bilgi sahibi olan abilerim varsa bilgilendirirse sevinirm herkese kolay gelsin Allaha emanet olun. . .
Yazan: A.ATMACA - 16.06.2015 16:19:09


Elektrik elektronik mühendisi
Ben yeni mezun elektrik elektronik mühendisiyim.Uzak yol gemilerde mühendis olarak çalışabilme şansım varmı? varsa nerden nasıl başlamam lazım şartları neler biri kısaca yardımcı olabilirmi?
Yazan: Mesut y. - 21.05.2015 13:53:13


gemi inşaatı bölüm ilgili
Merhaba benim sorum vardı ben gemi inşaatı bölümünü okuyorum kocaeli Üniversitesi 2 yıllık okuldan mezun olunca gemi adamı belgesi alabiliyormuyz. 2soru bizim gemi inşaatı bölümünden güverte bölümüne gecme hakkımız yok mu 3 soru gemi inşaatı bölümünü 4 yıllık okuyunca uzaktan güverte ehliyet alabiliyormuyz.
Yazan: Mehdi keskin - 09.03.2015 22:26:42


yat kaptaniligi
Arkafaslar 1.veya 2 sene oncesini kadar yat kpt veriyordunuz snr vardiya zbt yapilabiliyordu ama yeni degisiklikle yapilamiyor ayrica yat kpt yi zabit dinifina sokup sertifikalari aldiriyorsunuz ama roc eglitetini sadece snr vardiya zbt lerine veriyorsunuz allahinizdan bulun simdi bunu sinavla alan arkadaslar bir dunya para verdiler madem bedava verecektiniz neden sinava soktunuz bu ulke dnz lerdeki basarisini kime borclu itu borclu mu. Yoksa cekirdekten gelenleremi yaziklsr olsun bu sistemi ayarlayanlara
Yazan: yildirim - 26.11.2014 14:47:02işe çok hevesliyim ama kafamda çok soru var yardımcı olurmuusnuz,nasıl sorularıma cevap bulabilirim
Yazan: uğur - 05.10.2014 19:05:33


ön lisans makine bölümüyüm
2senelik makine bölümü okuyorum gemilerde makinede çalişabilirmiyim? belgeler nelerdir? makine bölümü okumamış birileride makinede çalışabilir mi?
Yazan: uğur - 05.10.2014 19:03:29


yağcı
yağcı belgem var iş arıyorum mesleki olarak tecübem var temel yatcıyım gemilerde iş bulmak için nerelere müracad etmem gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim
Yazan: şadi - 18.09.2014 20:01:46


genel ingilizce
pratik çözüm bilen var mı?
Yazan: medgov - 31.07.2014 01:37:30


gemici hakları nerede
arkadaşlar bide şuna değinelim firma bizi gemiye alıyo üç beş sene neyse zor şartlarda çalışıyoruz ailemizden ayrı haberinde hiç yok çıkış veriliyor hakkını aramaya başladığın gibi birde seni haksız çıkartmaya zorluyor peki buna ne diyelim arkadaşlar bunları gündeme getirelim bakanlarımız okusun
Yazan: metin altoprak - 11.06.2014 17:12:54


kaptan ehliyeti hk
eski yakin yol kaptanlarinin yeterlilikleri kuculdukce kuculdu onceleri bu yeterlilige hahip olanlar uzak yol kaptani kurslarina dahil olabiliyordu,sonra kaptan diye bir yeterlilik cikti,eski yakınyol birinci zabitleride kaptan statusune alip yakın yol kaptanlari ile birlestirip hayatinda bir gun bile kaptanlik yapmayanlari uzak yol kaptani kurslarina dahil ettiler ve uzak yol kaptani yaptilar yillarini denizlerde gecirmis,kaptanlik yapmis eski yakinyol kaptanlarina haksizlik olmadimi
Yazan: sencer kaya - 08.06.2014 16:57:54


agırlastırılmıs radikar kararlar
oldu bizde panama dan cıkaralım onaylanmıs staj defteri
Yazan: orhan didar - 12.05.2014 19:54:54


Gemi ELEKTRİK çisi
ARKADAŞLAR Birileri Yanlış Yapıyorlar..Lütfen Yanlıştan Dönelim..Bırakın bu yanlış işi###Elektrik Zabiti Vardiya Tutmaz ,,,Elektrikçinin Görevi Değildir,,,OLMAZ,,,Elektrikçi Doktor gibi çalışır arıza tamiri,ve bakım Tutum yapar...Adam zaten 24 saat acil durum adamı..---------------------------------------1=Elektrik motorları 2=Bütün Panolar ve paneller 3=Yangın Dedektörleri ve alarmı 4=Gemi alarm sistemleri 5=Elektronik sistemler yapabildiği kadar 6=Seyir fenerleri 7=Aküler ve acil durum aküleri ve filika aküleri 8=Acil durum Janaratörü 9=Buzluk soğutma komprösörleri ( Elektriki kısım özellikle ) 10=Gemi yaşam mahali kliması ( Elektriki kısmı özellikle ) 11=Eğer gemi Konteyner ise SOĞUTMALI Konteynerler 12=Gemilerdeki Vinçlerin Elektriki işleri 13=Gemideki ALARMLAR ve Koruma TRİPLERİ 14=Gemi Manevrasında Herhangi bir AĞRIZAYA kARŞI HAZIR BEKLEMEK Şeklinde manevraya katılmak.(not manevra yazmak elektrikçi görevi DEĞİLDİR Sadece boşta ise Çarkçı arkadaşlarına yardım için yazabilir ) 15=Çarkçılar ve Güverte Zabitlerine Her türlü Elektriki PROBLEMLERDE Yardımcı OLMAK... --------------------------------- Yağni ELEKTRİKÇİNİN ÇOK İŞLERİ VAR...ve GEMİDE YEDEĞİ YOK...24 SAAT ACİL DURUM İÇİN HAZIR ve DİNLENİK OLMASI GEREKİR.. VARDİYA TUTMASI DOĞRU DEĞİLDİR..TEKLİF ETMEK MAKİNEYİ TEHLİKEYE SOKMAKTIR...ÖYLE BİR EĞİTİMİ YOKTUR ,,SERTİFİKASI YOKTUR ,, -------------------------------------- Gemi ELEKTRİKçisi ASLINDA ZABİT Falanda Değildir.FİTER Gibi USTADIR.doktor gibidir -------------------------------------- Elektrikçi Maaşları===küçük gemilerde gündelik 100 Dolardan başlar,,1000-ton18.000 ton gemi=100 DOLAR Gündelik~~~18,000---30,000 ton arası gündelik 150 dolar~~~30,000---100,000 ton arası güdelik 200 dolar ve yukarıdır MAAŞLARI.. -------------------------------------- Şirket Gemiye Eletrik Zabiti Koydu ise ,,Öncelikle geminin faydasınadır SONRA Gemideki Bütün Zabit ve Tayfanın Faydasınadır..YAĞNİ ELEKTRİK ZABİTLERİ FAYDALI İNSANLARDIR...Onlardan Sadece Elektrikçi Olarak Faydalanmak GEREKİR..---YOK Vardıya tut,,Ahçıya yardım et,,piston değiştir YAPMAYIN LÜTFEN... Arkadaşlar Hepinize ALLAH SELAMET VERSİN....Saygılarımla Bir gemici Dostu
Yazan: ismail TOPÇU - 26.04.2014 22:12:05


kmt
yat kaptanlıgı sınavını basarıyla bıtırdım evrakları verdım 1 hafta gectı daha basvuru yapılmamıs onu gec dosya kayıp zar zor bulduk otamatıkman kmt yı vermelerı gerekıyo adamlar nerden alcaz nasıl kayıt yapıcaz soruyoruz bızde bılmıyoruz dıyo bole sacmalık olur mu arkadas nasıl alıcam hala bılmıyorum bırı bana ulassın lutfen 545 232 1992
Yazan: alican aydın - 28.02.2014 00:12:24


para para
bu hukumet her yil yenilenen ehliyetlerden parayi vuruyo . sizler nekadar issiz kalirsaniz okadar iyi denizci nasil sa hukumete oy vermiyo . beter olsun diyo.. bu hukumet denizci icin bir tane olumlu bir sey yapti diyin ben herkesten ozurdileyeyim . sadece armotorleri koruyor. okadar
Yazan: turgay atacan - 01.02.2014 14:52:30


aslında ne oldu 3
arkadaşlar bir araştırın bakalım güvenlik eğitimi adlı uyduruk kursları üstelik milli eğitimdende saklayarak 2 ay içinde kimlere verdidiler ve bu işi kimler paylaştı.Ben söyleyeyeim istanbul tarifli kurslar hariç hepsinin talebini sümen altı yaptılar ve 2 ayda bütün insanları uyduruk kurslarla istanbulda yoldular
Yazan: şeref günduru - 13.01.2014 16:13:35


aslında ne oldu 2
aslında tamda günümüzen uygun bir şekilde adrese teslim bir yönerge yazdılar istenenleri sadece itü ve istanbul menşeyli 2 kurs yeri yapabilecek .ben buradan soruyorum madem bu yönergeyi hazırladınız neden türkiyede mantar gibi denizcilik meslek liseleri açılmasına göz yumdunuz.
Yazan: şeref günduru - 13.01.2014 16:09:03


renk körlüğü..
SA. arkadaşlar ben GSÜ Gemi Mak. bölümü 2011 mezunuyum Gemi adamı sağlık raporu ile ilgili silere bir konuda danışmak istiyoru..Yardımcı olrusanız sevinirim.. :) Sağlık raporumda ishihara testinden geçemedim fakat yün yumaklarını ayrıdım ve uzak y da yakını görememe gibi bir problemimim yok.. bu dudurumda gemiye çıkabilirmiyim? yönetmelki gereği ne yapmam gerekiyor yardımcı olabilirmisiniz.. teşekkürler.
Yazan: emin yılmazer - 24.12.2013 19:45:07


roç
roç ehliyeti almak istiyorum resmi olarak yatkaptanlığı belgem var bana yardımcı olursanız cok memnun olurum.
Yazan: mustafa perçin - 10.12.2013 16:31:58


kamarot yük sele bilırmi
arkadaş lar kama rot yüksele bilir mi yük selir se nasıl yük seli
Yazan: faruk çakmakci - 09.12.2013 00:40:11


ÖNERİ
BEN 10 YILLIK TÜRKİYENİN EN BÜYÜK RO,RO GEMİSİNİN GEMİ GÜVERTE LOSTROMOSUYUM.BEN LOSTROMO EHLİYETİNİ ALANA KADAR,5TANE YAZILI VE SÖZLÜ SINAVA GİRDİM.SONUNDA ALDIM.AMA COK ÜZÜLÜYORUM BEN YATLARDA YAT KAPTANLIĞI YAPAMIYORMUŞUM.ASKERİ GEMİLERDEKİ BOSUNLAR YATLARDA KAPTANLIK YAPABİLİYOR.BOSUN VE REİS ZATEN AYNI STATÜDE.BU İŞİN CÖZÜLMESİ GEREKİR.BALIKCIDA VE YATLARDA KAPTANLIĞI,ŞUAN HEP GEMİ GÜVERTE LOSTROMALARI YAPIYOR.AMA KACAK CALIŞIYORLAR.CÜNKÜ GEMİ ADMLARI İŞ BULAMIYORLAR.SAYGILARIMLA
Yazan: RAMAZAN AKSOY - 01.12.2013 16:57:18


ulastirma bakanlıgına
denizcilik evraklarini limanlardan yapılırsa ıyı olur ıslem ıcın beklenılmez ankara uzak mesafe odan gelenekadar cok ıs kayberız ıkı ıslem ıcın yollar ankara mustasarlık kendıne rantı salamıs lımanda calısan porsonel bır evrakın ankaradan nezaman gelecegıne gunveremıyor bızdenızciler su an madur durumdayız ıs buluyoruz ışe gıdemiyoruz cunku evraklarımıza ankaradan ıslem yapıyorlar allah bu ulkenın sonunu salasın
Yazan: denizci - 23.11.2013 18:48:54


yat kaptanı telsiz
3) “GMDSS Tahditli telsiz operatörü” veya “Kısa Mesafe Telsiz Operatörü” belgesine sahip olmak Yani görünen kmt yeterli
Yazan: ahmet - 21.11.2013 00:36:24


Yat kaptanlığı
1.Zabit yeterliliine sahibim. 2011 yılında bana yat kaptanlığı ehliyeti alırsın diye İzmit Liman başkanlığından müracat ettim harcını dahi yatırdım. Aldığım cevap verilmediği. Yatırılan harcını dahi alamadım. Bu yeni değişiklikte 1.zbt.ler yat kaptanlığı ehliyeti alabiliyorlarmı. Gerekli bilgi verirseniz memnun olurum. saygılarımla..
Yazan: osman karahasanoğlu - 16.11.2013 18:58:15


beder
yat kaptan belgesi olanlarin roc belgesinin şart oldugunu söyleniyor bu resmi yaziyi ben bulamiyorum yardimci olursaniz sevinirim benim K M Telsiz egliyetim var gecerli degilmi.
Yazan: ayhan - 12.11.2013 10:41:16


siee
suyu bardakta gören bazı dürzülere kalırsa bu mesele işimiz çok demektir
Yazan: ertan tolga - 18.10.2013 15:58:43


öneri
gemilerdeki güv.lostromoları olarak.biz işsiz geziyoruz.şirketlere iş için gittiğimizde,gemi güv.lostromosu gemilerde zorunlu olmadığı için işe almıyorlar.biz bu lostromo ehliyetini alana kadar 10 tane sınava girdik.bizim hiçmi hakkımız yok.nerelerde calışacağımızı bizlere söylesinler.güv.lostromalarına şuan tüm avrupa ülkelerinde sınavsız yatkaptanı veriliyor.belirli bir ücret alınıyor.talimatlarınızı bakanlık olarak beklemekteyiz. inşellah hayırlısı
Yazan: ramazan aksoy - 13.10.2013 15:35:05


Yağcı
2005 yılından beri yağcı olarak çalısmaktayım.belgemi yüksetmek istiyorum YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM.
Yazan: Mustafa telemeci - 27.08.2013 14:47:09


bayrak
arkadaşlar yasalar değişti peki türk armatörleri nin çoğu yabancı barağa çeviriyor neden buna engel zorlaşmıyor gemici yasası durmadan değişiyor bunuda ortadan kaldırsınlar en azından çalışan kişiler sigortalı olur tabi işlerine gelmez çünkü sigorta piriminden muaf olurla hepinize kolay gelcin allah yardımcımız olsun
Yazan: mevlüt doğan - 11.08.2013 17:48:17


Yurt Dışı ve Avrupa Maaşları
Gerçekten de abartıldığı kadar yüksek mi tutuluyor orda zabit maaşları yoksa bu bir meslek efsanesimi ?
Yazan: fatih incedoğam - 05.08.2013 13:05:19


yat kaptanlığı (CEVAP BEKLİYORUM)
uzak yol vardiya zabitleri yat kaptanlığını sınavla mı alıyor sınavsız mı alıyor?
Yazan: ... - 07.07.2013 15:52:13


zor(unlu)luklar
Mesleğe başladığım ilk günden beri aklıma takılan bizler bunca eğitim belge için çabalayıp, kanun nizam koştururken karayollarında ehliyeti bir kere aldın mı tamam ... Ne sağlık kontrolü ne yenileme ne ekstra kurs .... İşte adalet ...
Yazan: Zeynep Başkurt - 03.07.2013 01:24:37


roc veya goc
geminin adını telsizde söyleyemeyen çinli dünyayı geziyor.benim yat kaptanımdan roc isteniyor.a1 de ne gerek roc a.
Yazan: ismail şen - 22.05.2013 17:45:50


peh
daha ne kadar zorlayacaklar gemi adamlarını merakla bekliyorum ....
Yazan: burak dumlupınar - 01.05.2013 14:56:30


Makine Teknikerliğinden gemide çalışma
Meslek lisesi metal teknolojisi bölümü çıkışlı , 2 yıllık ön lisans makine teknikerliği okuyan birisi gemide ne iş yapar ve başlangıç maaşı ne olur yardımcı olursanız sevinirim.
Yazan: Fatih.Kuzgun - 23.04.2013 14:15:41


gemiadamı
bn gemilerd çalışmak istiyorum oneren yada onermeyen varmı ? lutfen hyardımcı olun gemı adaı olarak baslıcaz
Yazan: murat şen - 16.04.2013 23:04:00


GEMİ ADAMI SON YÖNETMELİK MAAŞ LİSTESİ
Gemi Adamı Son Yönetmelik Maaş Listesi ============================= bu da bizim son değişiklimiz GEMİCİLERİN YÖNETMELİĞİ Kaptan=Çarkçı Başı--9300 usaDolar ve Tam sigorta ikinciler=8.000 usaDolar ve Tam sigorta Elektrikçiler=6,600 usaDolar ve Tam sigorta üçücüler=6.200 usaDolar ve Tam sigorta Dördüncler=4.000 usaDolar ve Tam sigorta ------------------------ fiter=Ahçı=reis=mklos=3.300 dolar+Tam sigorta usta gemici=usta yağcı=3.100 dolar+tam sigorta düz gemici =düz yağcı=kamarot=stajer=3.100 TL+tam sigorta ----gemide en az para alan adam 3.100 TL alması gerekir..yabancı bayrak bile olsa TAM SİGORTA YAPILMASI GEREKİYOR.. ****************************NOT=bu ücretler düşük nasıl diyceksiniz,,,Amerikalı usta gemici 6200 dolar ile 7750 dolar arası alıyorlar.. kontratlarda 2 ay içeri 2 ay dışar maaşta ve sigorta kesilmiyor..***** AVRUPAYI Hiç söyle miyeyim.Denizi bırakırsınız.yoksa
Yazan: Adil DOĞRU - 05.04.2013 13:18:34


vur abalıya
ulaştırma denizcilik bakanlığının görevi armatörlerimi .korumak.yoksa.denizde .calışanlarımı,,,,,,,,korumak
Yazan: zekai aş - 03.04.2013 00:18:49


Yat kaptanlığı
merhaba arkadaşlar ben yat kaptalığı kursunu bitirdim ve staj yapmam gerekiyor.. dediklerine göre 15 mt den büyük ticari yat olucak ve marinaya bağlı olucakmış.. doğru mu ?
Yazan: yusuf ş. - 02.04.2013 14:50:02


İTÜ varya Turkıyeye yeter
Ben beykoz güverte mezunuyum.Bütün dünyada sınırlı kaptan kağıdı ile denız otobus kullanılırken bizde ıllede ITU mezunu veya yuksek denızcılık mezunu olmak gerekıyor.yenı genelge ye gore I.zabıt'ın altı 30 grosluk yatda bıle calısamayacak.bırde lıse mezunu olma sartı var pratıkten gelenler ne yapacak.artık 10m lık teknelerıde ITU veya uzakyolkaptanları kullanır.Tabi kullanabılırlerse.Ben 7 sene ozel sektorde kurtarma ve manevra romorkorlerınde kaptanlık yaptım.kıyı emnıyete gırmek ıcın basvuruyorum gemıcı olarak alıyorlarmıs uzakyol kaptanı olmam gerekıyormus.benım kagıdım 3000gr kadar hangı romorkor 3000 gr ustunde.ITU mezunları uzakyol kaptanları kus konduruyor.
Yazan: salih şengül - 31.03.2013 00:24:42


nefret olsun bu işe
küçük ehliyeti olan ve kendini yetiştirmiiş kardeşlerimiz ne yapacak ? sınırlı kaptanlar yat kaptanlığı falan yapıyordu şimdi bu da elinden alınıyor. açın milletin önünü kardeşim siz toksunuz şükretmeyi bilmiyorsunuz 800 lira ile geçinilir diyosunuz öbür tarafta yatacak yeriniz yok lafım hükumete
Yazan: ali kaptan - 13.03.2013 18:06:19


makine zabitliginden ikinci makinistlige 24 ay hizmetten sonra geçiş sınavlamı yoksa hizmetlemi
bilgisi olan yazsın
Yazan: durmuş aydın - 04.02.2013 01:21:06


once saygı
arkadaslar once bız bırlık olalım gemıye cıktıgında hangı zabıte yalakalık yapsam dye dusunmeyelım masallahhhh zabıtlerımız gemıye cıktılarmı kımı gonderelım dıye cıkıyolar maaslarıda guzel cogu emeklı bızde ugrasalımkı bızı ındırmesınlerde bır maas fazla alalım dye cocuklara ekmek parası eyer zabıtler cektırımesse sıze az bıle bende yabancı ehlıyet alcam ama bır cogunuz gıbı ekmekle oynamak ıcın deyıl tum gemıcılıkcamıyasına saygılarımla
Yazan: tafunacıkbas - 02.02.2013 15:02:17


haraç mezat
bunların amacı insanları sürekli sömürmek madem dertleri haraç almak kursları boşuna çıkarıp insanları meşgul etmesinler tarifeyi söylesinler verelim parayı edelim bedduayı alalım belgeyi bekleyelim bir sonraki tarifeyi sizlere yazıklar olsun üstten kumandalı geminin ne olduğunu bilmeyen ey işgüzarlar bunuda yaptınız başmakinistleri gemilerden çektiniz yakında uzaktan kumandalı gemiler yapar salarsınız okyanusa
Yazan: mehmet kaplan - 31.01.2013 22:20:15


uzakyol vard.zabitliğine geçiş
yönetmelikte göremedim.ben 3000 grt vard. zabitiyim.uzakyol vardiya zabitliğine geçiş süresi nedir.aynı 36 aymı acaba bilgisi olan varsa bilgilendirirse sevinirim.
Yazan: bahadır şenol - 29.01.2013 16:50:17


adaletsizlik
bizler yönetmeliğe laf atacağımıza şu yabancı ehliyetle çalışan hadsizlere bir ders vermek lazım.onlar bile piyasadan çekilse bu piyasa rahatlar...zaten hak etmedikleri bir mevkiideler,ortada bir kayıp olmaz....haritada yerini gösteremedikleri ülkelerden ehliyet alıp gelirler,ben kaptanım ben baş muhendisim neyim kaptanı neyin mühendisi sin bi gidin allahınızı severseniz yaaa
Yazan: ibrahim kucuş - 15.01.2013 22:58:57


bir limanımız yokki
bizim gerçek anlamda hakkımızı arayacak altında toplanabileceğimiz bir kurum yok zaten bunu yapsakta kapının önündeyiz yıpranmalarımız kaldırıldı hiç kimseden ses çıkmadı genel sertifikalar için kurs ve sınav mevbur oldu gene ses yok yer iki yılda bir sağlık konturolü madem bu işte sağlık yıpranma olasılığı var neden haklarımız alındı deniz sektöründeki incik boncuk belgeler hiç bir kurumda yok sanki nasa da çalışıyoruz.
Yazan: gökhan yılmazer - 06.01.2013 10:31:41


ohoooo
atı alan üsküdarı geçmiş demokrasıden bahsedilen bir ülkede yaşıyoruz sözde biim dertlerimize çağre bulmak yerine bizim işimize zorluk yönetmelik üzerine yönetmelik kabahat sizlerde değil sizlere bu emeği verende
Yazan: şahin can - 04.01.2013 22:28:16


yeni deniz yönetmeliği
slm bütün deniz camiasına kardeşler bunların derdi üzüm yemek değil çalışanı dövmek bunlar akşam yatıp sabah bunları nasıl eder ne bulsakda kibarca elinden avucundakini nasıl alalım diye uğraşıyorlar bunların derdi eğitim falan değil anlayın işte bu kanunu yapanların sınıfı zorla geçtiklerinden eminim ne diyelim ip onların elinde kardeşler allah kurtarsın hepinizi başka sözüm yok
Yazan: ahmet şenel - 21.12.2012 22:44:00


çok şey götürdü
öncelikle acele bir şekilde çıktı yönetmelik hiçbir şekilde geçiş süresi verilmedi hemen onaylandı gemici olma şartları değişti ve hala kurs müfredatı 4 aydır açıklanmadı bu nasıl bir sistem ya..önce kurs müfredatı çıkar sonra yönetmeliği yada biraz süre tanınmalıydı çok saçma bir yönetmelik..tüm parayı kurslara harcıyoruz zaten...
Yazan: ozan - 11.12.2012 14:44:23


denüzcülük
akadaşla eğütüm şat yes no bilmeyen ıı.kaputanklala çalışıyoz eleştürelim v fakat kendimüzü yetiştürelüm malum çağ değişiyor. eğitüm eğitüm eğitüm şapkayı çıkat enüne ko bakalım denizcülük için ne biliyon stabülüte ve draft hesabından bi habe ıkinciynen gemü gidermü he he
Yazan: cafer kaptan - 19.11.2012 20:30:09


İşimiz zor
Valla arkadaşlar yeni yönetmeliği tam inceleyemedim ama sınırlı kaptan ehliyetiyle yat kaptanlığı yapamayacağım söylendi doğruluğu nedir bilen varsa sevinirim. teşekkürler
Yazan: yusuf karakoç - 28.10.2012 17:11:46


Battsınn..
Hepsi Batsınn.. İflas etsinn tüm türk denizciliği ve Armatörlerr..
Yazan: nikomedya@mail.com - 24.10.2012 22:39:45


DENIZCILIK HAKKINDA
Turkiyede. Aslinda DENIZCI yetistirmek için calisilmiyor. Denizcilerin nasil engeleyebiliriz diye çalismalar yapiliyor. Bunuda ben sahsim olarak begeniyorum. Cunku DENIZCIik cok zor BIR meslek aslinda dahada zorlastiracaklarki kimse denizi olmasin..! Saygilarimla. TURAN. Y
Yazan: TURAN YÜKSELEN - 24.10.2012 19:38:35


daha ne olacak
kim bilir daha ne yönetmenlikler getirecekler daha neler çıkaracaklar bütün gemici arkadaşların allah yardımcısı olsun.....
Yazan: s.b - 24.10.2012 13:44:13


DENİZCİLİĞİ SADECE BİZ BİLİRİZ DİYENLER..!
Ülkemizde bu kadar çok Denizcilikle ilgili okul varken Ukrayna-Beliza-Panama v.b gibi yeterlilik sahiplerine itibar edilen ülkemizde; denizciliğe gönül veren gençliğin önünü kapatmak için adeta savaş veren , tüm geçiş (EXIT) yollarını kesmeye zorlayacak şekilde yasalar çıkartan "Denizciliği sadece biz biliriz deyip aslında hiç bir şey bilmeyen" SİZ ACİZ" Denizciler sayesinde ülkemizde T.C devletine kayıtlı gemi bulmak belkide mümkün olamaz hale gelmiştir. Ayrıca,Gasm sınavları sonucu Yağcı-Gemici-Usta Gemici Yeterlilikleri almaya hak kazanıp, yeterliliklerini ilgili Liman Başkanlıklarından alan gariban denizcilere "Yine İşbilirliğiniz ile çıkartılan yönetmelikle "Vardiya tutma "STCW sertifikası yok denilip gemilerde çalıştırılamaz diyen yine Siz beceriksizlere sesleniyorum.Bu denizciler Gemilerde çalışmadan ne şekilde ve hangi koşullarda ;en az 3 ay hizmet yaptıktan sonra vardiya tutma eğitimi serifikası alabilirler.?Yönetmelik Hükmünüz ile bağdaşmamaktadır.ki; (Karada çobanlık yaparak mı vardiya tutma eğitimini ve sertifikasını alacaklar.) yine;Gemiadamları kurs yönetmeliğinin 10.cu maddesini etraflıca okursanız Eğitim(Kurs) dönemleri arasında staja gidip de;gittikleri ülkedeki yaşanan olumsuzluklar sonucu takip eden kurs başlama tarihinde kurumuna yetişemeyen kursiyer öğrenci ve velilerinin durumlarını da göz önünde bulundurup bu maddenin kursiyerler adına yumuşatılmasının da kaçınılmaz olduğu kanaatndeyim.Tüm denizcilere Allah Selamet versin.
Yazan: Yakup OKUR - 23.10.2012 22:08:21


yazıık
yakında eleman diye çıkacak ağaç dahi bulamıcaksınız.
Yazan: Barış Memiş - 23.10.2012 15:22:29


uzkyol kaptan geciş süresi
Kemal bey bahsi geçen ek yönetmeliği bulduysanız linki yazabilirmisiniz.Teşekkürler
Yazan: mert atayılmaz - 20.10.2012 17:26:15


Kaptan ve Başmühendisliğe geçiş ile ilgili
Sayın Özer Oral, bahsettiğiniz ek madde ile ilgili resmi bir sitenin linkini verebilirmisiniz. Ya da bilenlerin yazmasını rica ederim.
Yazan: Kemal Yörüklü - 09.10.2012 22:35:50


bakanlık olunca bişeyler olacak sandık
avrupa birliği denizcilik bakanlığındaki arkadaşların eline yeni uygulamaları tutuşturuyor onlarda çok iş yapmış edasıyla bunları hemen işleme koyuyor,ben zabit olarak 7 ayda 500 dolar maaş alabildim kumanya yok türk denizcileri hiç bu kadar perişan olmamıştı gemide kaptan suriyeli baş mühendis mısırlı dünyadan bi haberleri olmayan adamların altında düşük ehliyetlerle yaşam mücadelesi veriyoruz iyi uykular bakanlık..
Yazan: selçuk yıldız - 08.10.2012 23:53:08


kaptan ve b.müh
ilgili yönetmelik değişikliğinde kpt ve bmüh sürelerinde yapılan 24 aydan 36 aya arttırımında 01.07.2013ye kadar 20 ay tamamlama fırsatı ilk etapta yoktu fakat yapılan ikazlar ile yönetmeliğe ek madde yaynlandı,kpt ve b.mühler içinde 01.07.2013'e kadar 20 ay sureyı doldurup basvuru yapanlar yeni yönetmeliğe tabi olmayacaklar."Aynı fırsat Kaptan ve Başmühendis yeterliklerine geçişler için sağlanmadı." haberinizi, "sağlandı" olarak düzenlemeniz gerek.
Yazan: özer oral - 08.10.2012 11:59:28


işgüzarlık
sen yabancı menşeili eleman çalıştırılmasına müsade çıkar,türkiyenin insanınada yeni yaptırımlar getir,ne güzel memleketya allah aşkına biri açıklıyabilirmi denizcilik ve ulaştırma bakanlığı denen yer yeni mevzuat çıkarmaktan yeni yeni para haraç alma kaynakları çıkarmaktan başka hangi denizcinin hakkını savunuyor allah aşkına biride desinki benim falanca şirketle sorunum vardı müsreşarlığa dilekce ile başvurdum söke söke hakkımı aldı,ancak yeni haraç için mevzuat yeniliyorlar başka bi s...me yaramıyolarki terbiyesizler,sen önce yıpranmaları düzenle enucuz gemi adamı türkiyede çalıştırılıyor bunları düzenle kapat yabancı personel çalıştırılmasının önünü şartları iyileştir sonra deki sizde şunları şunları yapın yoksa gemilerde çalışamazsınız,bu binali yıldırım varya inşallah bigün tepesine yıldırım düşerde hayırlı havadislerini alırız inşallahhhhhh
Yazan: mehmet atabey - 08.10.2012 01:11:44


Gemi adamları Yönetmeliğinde değişiklik
İtü Denizcilik Fakültesi var olduğu sürece bu sorunlar devam eder. Türkiye de Denizcilik alanında her istediğini dayatma ile uygularlar, sonrada bakın ne güzel işler yaptık hadi bizi niye alkışlamıyorsunuz derler. Pişkinliğin bu kadarı pes.
Yazan: Ahmet ŞENGÜL - 07.10.2012 13:56:40


aslın da ne oldu
bana göre olan şu kardeşim gidin alın panama dan şurdan burdan kağıt çıkın gemiye. zaten bizdeki kurslarında amacı bu değil mi?VERİN PARAYI ALIN KAĞIDI. birde merak ediyorum türk armatörlerin yüzde kaçı türk bayraklı gemi işletiyor. bilgisi olan lütfen söylesin
Yazan: ekrem.şen - 07.10.2012 13:15:33
Aşağıdaki bölüme haber ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz


Adınız Soyadınız:
Başlık:
YORUMUNUZ:
Gemilerde güvenlik ne durumda
Güvenli bir çalışma ortamı var
Güvenlik var ama gemiler eski
Her şey göstermelik güvenlik yok

Önceki Anketler
Kurumsal Üyelerimiz
 RECA MARMARA Nak...
 CONTAZ Gemi İşlet..
 PAŞABAHÇE Denizci..
 GÜLHAN Denizcilik
 SDS Denizcilik ve..
 RİZE İPEKYOLU Den..
 DİPMAR Gemi Kurta..
 CİHAN Gemi Elektr..
 AE Medya Turizm İ..
 AFRICA MARINE COM..
...


www.gemipersoneli.com   © Gemipersoneli.com - Tüm Hakları Saklıdır.  Kullanım Şartları  Gizlilik Prensipleri  İletişim