Gemipersoneli.com - Reklam
Üye girişi
Kullanıcı adı:
Şifre:
Üye ol | Şifremi Unuttum
Menü
Ana Sayfa
Foto Galeri
İş Fırsatları
Haber Arşivi
Hakkımızda
Sistem Nasıl Çalışıyor
Üye İstatistikleri
Medyada Sitemiz
Mesaj Panosu
GEMİ VİDEOLARI
Gemici Belgesi
İletişim
İçerik
Bilgi bankası
Liman Başkanlıkları
CV Hakkında ipucu
Makaleler
Anket
Linkler


Share |
18 Haziran 2024
Haber
Anket
Üniversite gemisine personel alınacak
Rize’de kurulu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu bünyesinde bulunan Karadeniz Araştırma Gemisinde görev yapmak üzere;
Uzakyol Kaptanı, Makine Zabiti, Usta gemici ve Gemici yeterliğine sahip sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Detaylar aşağıdaki gibidir;

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİNDEN REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu ve Su Ürünleri Fakültesinin Eğitim- Öğretim ve Araştırma ihtiyaçlarında kullanılmak üzere tahsis edilen A1-K50 sefer belgesine sahip gemide 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanda (1 adet) Uzak Yol Kaptanı, (1 adet) Makine Zabiti, (1 adet) Usta Gemici ve (1 adet) Gemici pozisyonlarında sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

Başvuracak adayların:
1- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmaları,
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları,
3- Müracatların; ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının http://www.erdogan.edu.tr/idari/personel web adresinden temin edilecek örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına elden yapılması gerekmektedir, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Not: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

1- Diploma veya mezuniyet belgesi örneği (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı mutlaka idare tarafından görülecek ve fotokopisi alınacaktır.),
2- İlan ekinde görülen başvuru formu,
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- 1 adet vesikalık fotoğraf ( Başvuru formuna ),
5- Başvurulan pozisyon için bu ilanda belirtilen belgeler ( asılları mutlaka idare tarafından görülecek ve fotokopisi alınacaktır.),
6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

1. UZAK YOL KAPTANI:

a. Eğitim Durumu:
1 .Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
b. Sahip Olunması Gereken Belgeler:
1. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Uzak Yol Kaptan Yeterliliğinde "Gemi Adamı Sertifikası".
2. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş, Genel Telsiz Operatör Yeterliliği Belgesi (GOC, GMDSS Genaral Radio Oparator)
3. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş STCW belgeleri: Hızlı Can Kurtarma Botu Kullanma Yeterliliği Belgesi
4. Gemi Güvenlik Zabiti Belgesi
5. Elektronik Harita Gösterimi ve Bilgi Sistemi/ECDIS Belgesi
6. Köprü Üstü Kaynak Yönetimi/BRM Belgesi
7. Radar Gözlem ve Pilotlama Eğitimi Belgesi
8. Can Kurtarma Araçlarım Kullanama Yeterliliği Eğitim Belgesi
9. Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Eğitim Belgesi
10. Personel Güvenliği ve Sosyal Sorumluluk Eğitimi Belgesi
11. Tıbbi Bakım Eğitimi Belgesi
12. Temel İlk Yardım Eğitimi Belgesi
13. İlk Yardım Eğitimi Belgesi
14. Otomatik Radar Pilotlama Aygıtlarını (ARPA) Kullanma Eğitimi Belgesi.
15. İleri Yangınla Mücadele Belgesi
16. Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Eğitimi Belgesi
17. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş "Denizci Eğitimci Belgesi".
18. Gemi adamları için düzenlenen güncel sağlık raporuna sahip olmak.
19. 2014-KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Müracaat eden adayların birden fazla olması durumunda sıralama, 2014-KPSS B grubu/KPSSP3 puanları dikkate alınarak yapılacaktır.)
c. Tecrübe: Belgelendirmek kavdıvla;
1. En az bir (1) yılı uluslararası sefer yapan gemilerde kaptanlık olmak üzere en az beş (5) yıllık deniz tecrübesine sahibi olmak bayraklı gemilerde çalışanlar Liman Başkanlığından alacakları hizmet/personel belgesi ile yabancı bayraklı gemilerde çalışanlar ise ilgili şirketten alacakları kontrat veya hizmet belgesi ile belgelendireceklerdir.)
2. En az bir yıl römorkör kaptanlığı yapmış olmak Başkanlığından alınacak hizmet veya personel belgesi ile belgelendirilecektir.)
3. Başvuru tarihi son günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak.

2. MAKİNE ZABİTİ:

a. Eğitim Durumu:
1. En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
b. Sahip Olunması Gereken Beteeler:
1. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş en az Makine Zabiti Yeterliliğinde "Gemi Adamı Sertifikası".
2. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş STCW:
3. Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Eğitimi Belgesi
4. Temel İlk YardımEğitimi Belgesi
5. Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Eğitimi Belgesi
6. Personel Güvenliği Sosyal Sorumluluk Eğitimi Belgesi
7. Can Kurtarma Araçlarının Kullanma Yeterliliği Eğitimi Belgesi
8. Makine Vardiyası Tutma Belgesi
9. Gemi adamları için düzenlenen güncel sağlık raporuna sahip olmak.
c. Tecrübe: Belgelendirmek kaydıyla;
1. En az iki (2) yıllık deniz tecrübesine sahip o\mak.(Türk bayraklı gemilerde çalışanlar Liman Başkanlığından alacakları hizmet/personel belgesi ile yabancı bayraklı gemilerde çalışanlar ise ilgili şirketten alacakları kontrat veya hizmet belgesi ile belgelendireceklerdir.)
2. Başvuru tarihi son günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak.

3. USTA GEMİCİ:

a. Eğitim Durumu:
1. En az ilkokul mezunu olmak.
b. Sahip Olunması Gereken Belgeler:
1. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş en az Usta Gemici Yeterliliğinde "Gemi Adamı Sertifikası".
2. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş STCW belgeleri:
3. Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Eğitimi Belgesi
4. Temel İlk Yardım Eğitimi Belgesi
5. Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Eğitimi Belgesi
6. Personel Güvenliği Sosyal Sorumluluk Eğitimi Belgesi
7. Can Kurtarma Araçlarının Kullanma Yeterliliği Eğitimi Belgesi
8. Seyir Vardiyası Tutma Belgesi
9. Gemi adamları için düzenlenen güncel sağlık raporuna sahip olmak.
c. Tecrübe: Belgelendirmek kaydıyla;
1. En az iki (2) yıllık deniz tecrübesine sahibi olmak. (Türk bayraklı gemilerde çalışanlar Liman Başkanlığından alacakları hizmet/personel belgesi ile yabancı bayraklı gemilerde çalışanlar ise ilgili şirketten alacakları kontrat veya hizmet belgesi ile belgelendireceklerdir.)
2. Başvuru tarihi son günü itibarıyla 45 yaşından gün almamış olmak.
3. Balıkçı gemilerinde çalışmış olmak. (Türk bayraklı gemilerde çalışanlar Liman Başkanlığından alacakları hizmet/personel belgesi ile yabancı bayraklı gemilerde çalışanlar ise ilgili şirketten alacakları kontrat veya hizmet belgesi ile belgelendireceklerdir.)

4. GEMİCİ:

a. Eğitim durumu:
1. En az ilkokul mezunu olmak.
b. Sahip olunması gereken belgeler:
1. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş en az Gemici Yeterliliğinde "Gemi Adamı Sertifikası".
2. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş STCW
belgeleri:
a. Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Eğitimi Belgesi
b. Temel ilk Yardın Eğitimi Belgesi
c. Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Eğitimi Belgesi
d. Personel Güvenliği Sosyal Sorumluluk Eğitimi Belgesi
e. Can Kurtarma Araçlarının Kullanma Yeterliliği Eğitimi Belgesi
f. Seyir Vardiyası Tutma Belgesi
g. Gemi adamları için düzenlenen güncel sağlık raporuna sahip olmak.
c. Tecrübe: Belgelendirmek kavdıvla:
1. En az bir (1) yıllık deniz tecrübesine sahibi olmak.(Türk bayraklı gemilerde çalışanlar Liman Başkanlığından alacakları hizmet/personel belgesi ile yabancı bayraklı gemilerde çalışanlar ise ilgili şirketten alacakları kontrat veya hizmet belgesi ile belgelendireceklerdir.)
2. Başvuru tarihi son günü itibarıyla 45 yaşından gün almamış olmak.
3. Balıkçı gemilerinde çalışmış olmak. (Türk bayraklı gemilerde çalışanlar Liman Başkanlığından alacakları hizmet/personel belgesi ile yabancı bayraklı gemilerde çalışanlar ise ilgili şirketten alacakları kontrat veya hizmet belgesi ile belgelendireceklerdir.)

İlanı kurumun web sitesinden görmek içinTIKLAYINIZ

www.gemipersoneli.com
Kaynak: www.gemipersoneli.com
Eklenme tarihi: 26.11.2015
Share |
YORUMLARINIZ
Aşağıdaki bölüme haber ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz


Adınız Soyadınız:
Başlık:
YORUMUNUZ:
Denizcilik mesleği ile ilgili ne düşünüyorsunuz
Çok güzel
Mecbur kalınca yapılacak bir iş
Zabit için iyi alt personel için kötü
Kesinlikle yapılmaz

Önceki Anketler
Kurumsal Üyelerimiz
 AB Denizcilik
 NEMTAŞ Denizcilik
 ERTUĞ Nak. Taah. ..
 MP Uluslararası G..
 İSKOMARİNE Denizc..
 ÖZLER İskele Ltd...
 GULET POINT Yacht..
 NECATİ KALKAVAN Ş..
 ICM Havacılık A.Ş
 TGS Shipping Serv..
...


www.gemipersoneli.com   © Gemipersoneli.com - Tüm Hakları Saklıdır.  Kullanım Şartları  Gizlilik Prensipleri  İletişim