Gemipersoneli.com - Reklam
Üye girişi
Kullanıcı adı:
Şifre:
Üye ol | Şifremi Unuttum
Menü
Ana Sayfa
Foto Galeri
İş Fırsatları
Haber Arşivi
Hakkımızda
Sistem Nasıl Çalışıyor
Üye İstatistikleri
Medyada Sitemiz
Mesaj Panosu
GEMİ VİDEOLARI
Gemici Belgesi
İletişim
İçerik
Bilgi bankası
Liman Başkanlıkları
CV Hakkında ipucu
Makaleler
Anket
Linkler


Share |
24 Temmuz 2024
Haber
Anket
Türk armatörlerin yabancı personel çalıştırması içimizi acıtıyor
TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası(GEMİMO), 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı hakkında bir basın açıklaması paylaştı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemlerde, ülkemizin kanayan yarası olan işsizliğe, “Denizci Mühendisler” de dâhil edilmek isteniyor. TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası olarak bu duruma sessiz kalmamız düşünülemez. Her ne sebeple olursa olsun Türk Armatörlerin Yabancı personel çalıştırması kabul edilemez. Ayrıca altyapı ve uzman akademisyen eksikliği ile plansız bir şekilde açılan okul ve kurslar “Denizcilik Eğitimi” nin kötüleşmesine neden olmaktadır. Bunun sonucunda da işsiz denizci ordusu katbekat artmaktadır. Bu konularda, armatörleri ve devlet otoritelerini üzerlerine düşen görevi yapmaya davet ediyoruz, aksi takdirde yakın gelecekte en büyük zararı Türk denizciliği görecektir.

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası olarak 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutladığımız bu günde üzülerek görmekteyiz ki, son dönemlerde Türk armatörlerimiz gemilerini yabancı personelle donatmaya başlamıştır. “Yerli ve Milli” kavramlarının devlet politikası haline geldiği günümüzde, Türk armatörlerimizin gemilerini yabancı personelle donatmaya başlaması “Yerli ve Milli” devlet politikamızla ters düşmektedir. Sorunlarının kaynağı olarak belirtilen aşağıdaki hususların çözümü devlet kurumlarının elinde olup, çözümlenmesi beklenmektedir.

1.TUGS’ taki gemilere tanınmış olan vergi muafiyetinin SGK pirimi olarak alınıyor olması.

2.Türk sahipli gemilerin genelde komandit şirket olmaları nedeni ile gemi ile ilgili olaylarda, gemi sahiplerinin direk sorumlu tutulmaları ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun güncel olmaması nedeni ile oluşan boşlukların diğer genel kanunlarla doldurulurken, gemi sahiplerinin ötekileştirilmesi.

3.Yabancı bayraklı, Türk sahipli gemilerde çalışan Türk personelin, sanki Türk gemisinde çalışıyormuş gibi değerlendirilmesi ve buna göre TUGS kapsamında olmadığı için vergi muafiyetinden de yaralanamayacak şekilde muamele görmesi olasılığı ve tehlikesi. Ayrıca böyle bir durumda, geriye dönük karşılanması mümkün olmayan cezaların uygulanabileceği korkusu.

Denizcilikle ilgili devlet politikalarına bakıldığında; hazırlanan 11. Kalkınma Planı için 43 adet komisyon kurulmasına rağmen, denizcilikle ilgili bir tane bile komisyon bulunmamaktadır. İlgililere sorulduğunda, “biz denizciliği inşaat, turizm veya balıkçılık sorunları ile ilgili komisyonlarda görüşürüz” cevabı denizciliğin ne denli önemsizleştirildiğini açıklamaktadır.

Bu konuda bir diğer önemli husus ise hem zabitan hem de tayfa düzeyinde verilen “Denizcilik Eğitimidir”. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ nın 2018 verilerine baktığımızda, ülkemizde 29345 aktif çalışan zabitan, 64165 aktif çalışan tayfa bulunmaktadır. Ayrıca, toplamda 180 bin civarında kayıtlı gemiadamı olduğu bilinmektedir. Bakanlık tarafından yetkilendirilen; YÖK’e bağlı 17 kurum, MEB’ e bağlı 27 kurum ve 28 Özel kurum olmak üzere toplam 72 adet zabit ve tayfa yetiştiren kurum mevcuttur. Bunların sayıları ve kontenjanları her geçen gün artmaktadır. Bu kurumlardan her sene 2400 yeni zabit ve 3300 yeni tayfa bu sayıya eklenmektedir. Ülkemizdeki işsizlik oranları ve mezun sayıları her geçen gün artmakta iken, girilen bu yol, bizlerce sessizce durulup seyredilecek bir konu olmaktan çıkmıştır.

Ayrıca, Türkiye’de denizciliğin gerçeklerinden biri olan staj sorunu, denizci öğrencilerin kariyer planlamalarını daha en başından olumsuz etkilemektedir. Deniz kökenli eğitimcilerin az olduğu eğitim kurumlarında eğitim gören, istediği gemi tipinde staj yapamayan/bulamayan ve kendi kariyer planlamasını yapamayan denizci öğrenciler, mezuniyet sonrası deniz hayatlarında da büyük sorunlar yaşamaktadırlar. Ayrıca, ülkemizdeki eğitim kurumlarında uygulanmakta olan bağıl değerlendirme sistemi ile de öğrencilerin ders başarıları, bilgi düzeylerine göre değil, sınavdaki diğer öğrencilere göre belirlendiği için maalesef öğrencilerin birçok konuda eksik bilgilerle mesleğe atıldıkları gerçeği iş hayatlarında herkesin yüzüne acı bir şekilde vurmaktadır.

Herkes tarafından bilinmektedir ki denizcilik eğitimi alan üç kişiden ancak biri denizde çalışmaya devam etmektedir ve bir denizci mühendisin yetiştirilmesi de günümüz şartlarında büyük maliyetlerle olmaktadır. Ağır maliyetlerle yetiştirilen denizci mühendisler de yabancı şirketlere gitmek zorunda kalmaktadırlar. Bu durum hem beyin göçüne sebep olurken hem de kaynak israfına yol açmaktadır. Plansız bir şekilde açılan denizcilik okulları ülkemize yarardan çok zarar vermektedir.

Ülkemiz üniversitelerinden mezun, denizcilik sektörüne hizmet edecek mühendis gücünün eğitimi ve istihdamı, yeni denizcilik değerlerinin yaratılması, deniz insanlarının iş imkânına sahip olması, ancak tüm sektör paydaşlarının bir araya gelerek yerli ve milli değerlerimiz gözetilerek denizcilik politikalarının yeniden oluşturulması ile mümkün olacaktır.

Sonuç olarak; işsizlik ülkemizin kanayan bir yarası iken, denizcilik eğitimi başta olmak üzere, yukarıda bahsedilen temel sorunların çözümlenmesi ile birlikte, yabancı bayrakta çalışmaya devam eden armatörlerin yabancı personele yönelmek yerine, Türk personel ile yola devam etmesi konusunda üzerlerine düşenleri yapmalarını beklemek her denizcinin hakkı olarak ortaya çıkacaktır. Gerek kanun koyucular gerekse firma yetkililerinin denizciliği milli ülkü olarak benimsemesi ve istihdam sorununun çözümünde ortak hareket etmeleri gerekmektedir. Türk armatörün gemileri, hem kendisine hem de Türkiye vatandaşlarına yabancılaşması durumunda, gelişen teknolojiler, işletme sorunları ve teknik yetersizliklerden dolayı gelecekte gemi işletememe sorunları ile karşı karşıya kalabileceklerini de hatırlatmak isteriz.

Bu kapsamda; “Denizci Millet, Denizci Ülke” parolasını sözde değil özde düstur edinen TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Yönetim Kurulu olarak, Deniz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize ve denizciliğimizin gelişimine katkı sağlamış tüm şahsiyetleri minnetle yâd ediyoruz.

Türk Denizciliğini hak ettiği yerlere taşımak adına tüm Denizci Mühendisleri, TMMOB GEMİMO örgütlülüğünde görmek dileğiyle milletimizin “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı”nı kutlarız."
Kaynak: Deniz Haber Ajansı
Eklenme tarihi: 02.07.2018
Share |
YORUMLARINIZ


işsizleğe çözüm
Neden böyle bir çalışma yapıldı.Dz.K.K lığında overhol den çıkan gemilere uygulanan tazeleme eğitimleririnin sivil versiyonu olacak olan bu ileri gemi adamı uygulama sı ile ilgili bir çalışma yaptım.bu çalışamamda görmüş olduğum eksikliklerin giderilmesinin tek yolu gemiye çıkmaya hazır hale gelmiş bu eğitimi almış bir gemi adamıdır. a-Türk gemicilerinin kısa süreli kurslardan aldığı belgelerle gemiye adaptasyonlarında uyum süreci yeterince sağlanamamaktadır. Alt yapısında deniz kültürü bulunmayan, ekonomik şartlardan dolayı esas mesleklerini bırakıp(marongoz,mermer ustası,inşaatçi,kaynakçı v.b.) bu sektöre girip kısa sürede yüksek para kazanma isteğinde bulunan ve bu iş başaramayanlar, hem kendilerini hemde onlara kumanda eden zabitan sınıfını aşırı yormaktadır, bu gemilerde iş ve zaman kaybına iş veriminin düşmesine huzursuzluğa ,kavgalara neden olmaktadır. Bu nedenle böyle bir çalışmaya gerek duyulmuştur. b-çözüm olarak yabancı personel arayışında bulunan armatörler kısa sürede yabancı personelden de yeterli verimi alamamışlardır. Bunun sebebi ise yabancı denizciler olarak nitelendirdiğimiz personel ve zabitan sınıfı denizciler genellikle Azeri,gürcü,Ukraynalı, Romanyalı,Hintli,mısırlı personelden oluşmaktadırki esas bomba bunlarla patlamıştır.bu bahsedilen yabancı personelde görülen eksiklikler; genellikle aldıkları belgeler herhangi bir kursa gitmeden rüşvetle alınan belgeler olup;meslek bilmedikleri gibi bir çoğunun denizle alakası bile olmamış insanlar topluluğudur.ve çoğuda İngilizce bilmediği için yarı yamalak öğrendikleri Türkçe ile iş yaptırmakla uğraşırsınız. Anlayacağınız yağmurdan kaçarken doluya tutulmak ifadesi bunu en iyi anlatan tanım olmuştur. c-esas arzulanan ise 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizde kendi örf adetlerimiz ve uluslar arası kuralları bilen denizciler yetiştirerek ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. d-bununla birlikte bir istihdam sağlanacağından dolayı işsiz ve atıl durumda bulunan gençlere ekonomik bir gelir kapısı açmaktır. e-bu uygulamalı eğitimi gören şahısların hali hazırda devletimizin bir kurumu olan iş ve işçi bulma kurumu ile adaptasyonu sağlanarak gerek armatörlerin gerekse gemi adamlarının hukuki ve sosyal sorumlulukları bir çatı altında toplanacak,iş bulma ve kaliteli gemi adamı bulma konusundaki sıkıntılar giderilecektir Gemilerde karşılaşılan en önemli sorunlar Personel düzeyindeki gemici, yağcı, aşçı, kamarot, gibi arkadaşların yetersiz mesleki bilgileri, Deniz kültürünün olmaması, gemi örf adet ve geleneklerini bilmemeleri, sosyal sorumluluk ve iş ahlakı konusunda ki yetersizlikler, cep telefonlarının nerede kullanılıp kullanılamayacağı konusundaki yetersizlikler, iletişim eksiklikleri ve uyum sağlayamama, kontrat sürelerini tamamlayamama, ıtf ile ilgili yanlış bilgilendirmeler, kendini of etme saçmalığı, kontrat konusundaki bilgi eksikliği.deniz iş kanunu Pazar günü istirahat etme konusundaki eksik bilgiler, mlc kuralarını bilmeme, Yetersiz yabancı dil seviyeleri, kurallara uyma konusundaki yetersizlikler.şeklinde sıralanabilir bunun sonucunda,kontratı tamamlayamayan,sorumluluğunu bilmeyen ,iş ahlakı olmayan,gemi örf ve geleneklerinden yoksun personel iş kaybına verimliliğin düşmesine,sık personel değişiminden kaynaklanan ekonomik ve zaman kaybına neden olmaktadır.armatörler çözüm olarak yabancı personele yönelmiş ve ülkemize girdi olacak binlerce dolar para yurtdışına gitmektedir. . Çözüm:aşağıdada belirttiğim üzere bu konulara çözüm olak maksadıyla Marmara içi çalışan bir kosterde; İleri Gemici yağcı uygulamasının yapılmasıdır.bu uygulama eğitiminin amacı; Kapsamlı uygulamada sadece 14 gün içinde profesyonel bir denizci yetiştirmektir. Bu heyecan verici kariyerde başarılı olmak için gereken hem teoriyi hem de pratik becerileri öğrenerek tüm dünya sularında çalışan Türk denizciler ile ;Türk ve yabancı firmalarda profesyonel denizci ihtiyacını karşılamaktır.. Bunun için yaklaşık 50 deniz mili uygulamalı seyir yapılmalıdır.bu açılacak uygulamalı eğitimde hem teorik hem de pratik eğitimi kapsayacak ve kursiyerlere gelişmesi için ihtiyaç duyduğu bilgi ve uygulamalı deneyimi sunulacaktır Profesyonel gemici ve yağcı uygulamasını tamamlayarak, uygun ve daha elverişli koşullarda ideal bir işe ve işi bilen elemanlara dönüştürülecektir. Program, haftanın 7 günü, günde 24 saat sunar.uygulama süresince, katılımcılar bir kaptan-Çarkçı eğitmen eşliğinde gemide kalır ve yaşarlar ve gemide kaldıkları süre boyunca meydana gelebilecek gerçek durumları simüle ederler. Kurs, 14 gün boyunca paralel olarak yürütülen teorik ve uygulamalı bir bölümden oluşmaktadır. Uygulamaya katılmak için daha önceden Türkiye’de yerleşik düzen kurslardan mezun olmak ve hali hazırda gemici yağcı ehliyetlerine sahip olmak yeterlidir. 14 gün sonra, kursiyerlere eğitim veren kaptan ve çarkçıbaşının yeterlilik onayını aldıktan sonra bu sınavı geçerseniz, uluslararası bir ehliyet olan Türkiye cumhuriyeti ileri denizcilik kursunu bitirme sertifikası almış olursunuz.ve bu ehliyetle size garantili iş bulma imkanı sağlanır. ne öğrenecekler gemi manevraları geminin kıçtan ve yandan bağlanması El incesi atma manevra halatlarını hazırlama salya roda işlemleri yapma Irgat fenerine halat sarma kullanma.hırça mapa demir kilit bilgileri demir bosası funda ve vira işlemleri Bağlama alanından ayrılış, yeni limana yanaşma manevraları,uygulamalı gerçek talimler Borda ve kıç tarafından yanaşma manevraları görevleri Güverte becerileri Halat ile ilgili bilgiler: bağlama, ölçü, bağ çeşitleri,salya roda şekilleri ,kasa dikişi halatlarla ilgili tüm bilgiler İskandil alma işlemleri/draft okuma /demir alma, demir atma işlemleri,demir netası yapılması demirin fundaya hazırlanması Boya ve boyama usulleri /raspa teknikleri,krozyon önleme teknikleri Güverte makinaları kullanma yeterliliği:rescue boat ,demir ırgatlar ,dümen kullanma emercensi dümen kullanma bilgileri Ambar açma kapama,ambar sızdırmazlılığı kontrolü,ambar yıkama şekilleri,su jeti kullanma,ambar sintine kuyularının tahliyesi ambar sintine kuyularının neta edimesi kanaviçe kullanılması,ambar kenarlarına köpük kullanılması ramleks çekilmesi,ambar frengi delikleri ve devrelerinin kontrolü,ambar kapak kanallarının netası, ambar lastiklerinin takılması sökülmesi,ambar örtülerinin takılması,ambar siğil ve baskılarının uygulanması Ambar kapaklarının açılması kapanmasında dikkat edilecek emniyet tedbirleri,buklet operasyonu Güverte ekipmanlarının kapela ile kapatılması,yağlı kısımların netası,yaplamanın nasıl yapılacağı,çeşitli ambar kapak çeşitleri ve kullanma teknikleri Güverteden denize dökülebilecek çeşitli sıvı ve katı atıkların önlem yöntemleri ve tedbirleri Güvertede kullanılacak alet ve edevatın tanınması,frengi tapalarının hangi zamanlarda takılıp ne zaman çıkarılması gerektiği, Gemi denizbağlarının nasıl yapılacağı,sponzet kullanımı liftin uskurunun nerelerde uygulanacağı Makaralı sitemlerin nasıl kullanılacağı,ambara sedyenin nasıl indirilip çıkarılması işlemleri Gemi personelinin güvenlik ekipmanlarının nasıl kullanılacağı Çöp kataogorileri depolanması ve çöplerin verilmesi işlemleri Sahilden su bağlantısı tatlı su alımı ve sayaç okuma Tatlı su tanklarından günlük iskandil alma Balast tanklarından iskandil almak Can kurtarma araçlarının kullanımı,lifrightların denize atılışı emmerkaditionların hazırlanması Yağcının görevleri Gemicilerin güverte bilgilerine ek olarak Tahrik sisteminin ana özelliklerine giriş Motor ve tahrik sistemi kontrolü öğrenme uygulama Geminin en yaygın sistem arızalarını tanıma ve çözme Sintine temizleme İskandil alma filtre değiştirme sayaç okuma, yağ değiştirme, ve rutin bakımlar En yaygın tekne hasarlarından kaçınma Balast operasyonu yapabilme Akaryakıt tank transferi Seperator kullanma Kaynak yapabilme Emniyet Gemideki ilk yardımın yerinin belirlenmesi ve denetlenmesi En yaygın yaralanmalar ve kaçınma yöntemleri denizde güvenlik

Yazan: adnan çelik - 30.05.2024 09:36:09


YABANCİ PERSONEL
ARMATORLERE HAK VERİYORUM İYİDE YAPİYORLAR YABANCİ PERSONEL CALİSTİRİYORLAR. TURK ZABİT AYLARCA İS BULAMİYOR GEMİYE GELİNCE UCKURU KALKİYOR. EVİNDE AVRADİNA KİZİNA SOZ GECİREMİYEN ZABİT SENİN İCTİGİNİ SİGARAYİ GORUNCE COCUGUNU AZARLAR GİBİ AZARLİYOR TURK ZABİTDE COGUNDA HAK HUKUK ADALETSİZLİK VAR LASİK KUMANYA PARASİ CALAN VAR. YALAKALİK DİZ BOYU. BİRAZ HAKKİNİ ARASAN TURK LİMANİNDA YAKA PACA GEMİDEN ATİYORLAR. OZELLİKLE MAKİNA BOLUMU ZABİTLERİ ENJEKTOR POMPA AYARİ YAPMASİNİ BİLMİYOR. SORSAN BEN ZABİTİM. DAHA COK VAR YAZACAK NEYSE...
Yazan: CEMAL CAHİLOGLU - 5.04.2023 00:48:10


türk denizciliği
yukarıdaki gerçekçi olalım lütfen ...yazısını yazan uzakyol kaptanı doğru söylemiş ben denize çıkınca fiter olarak denize çıkan arkadaş bu olayları aynen anlattı .... şimdi ülke yönetimi denizcilerin yıpranma tazminatını kaldırdı ayrıca yabancı bayrak çalışanlara devletin banka kredisi yok başıbozuk serbest ekonomi sisteminin varoluşu ile asla türk denizciliği can çekişmektedir herşeyden önce denizciliğe başlayan insanların mutlaka psikolojik uzman testi kalp eforu gibi sağlık kontrolü gereklidir en son çalıştığım gemide 36 saat makinada beni koşturttular gemi tersanede idi yemek yedim çok iyi bildiğim brokoliyi hatırlayamadım ben elektrikçimiyim yoksa yağcımıyım çarkçıbaşı devraldığımız rusların kahve içtikleri kupaları temizliyeceğiz deyince patladım ve ben o işi yapmam dedim verecekleri paranında işininde allah brlasını versin bir elektrikçinin gün içinde verimliliği 8 saat tir çünkü elektrikçinin vücudu değil onun beyni önemlidir daha öncede bir çarkçıbaşı bana vardiya tutturdu ve 2 saat ek mesai yükledi nah o şirkette bi daha işe giderim yok efendim pazar tatili olmazmış bir elektrikçi bir elektrikçidir yedeği yoktur onu ağır işlerde kullanmaya kalktığınızda belki kullandığınızı zannedersiniz ama sonuçta kullanan o elektrikçiyi kaybeder bir şirket bana dediki yahu elektrikçi kontaktör değiştiremiyor bu şirket o kadar az para veriyorki onlara diyecektim demedim gemide huzur afiyet ve saygı sunmayan asla huzur afiyet ve saygı beklememelidir.çay saati öğlen yemeği gibi her türlü istirahattan adamı uzak tut sonra düzgün iş bekle denizciliğin patronları sadece kaptana ve çarkçıbaşına verirlerse yetkiyi öteki personellerden alırlar etkiyi o nedenle devamlı personel değiştirirler
Yazan: fevzi durmaz - 30.12.2021 23:15:42


Sözde 'gerçekci' uzaaakyol kaptanina cevap
Evet sayın uzakyol kaptanı gerçekçi olalım.Benim ehliyetim vardiya zabiti bi sürü şirkette hem stajyerlik hem de gemicilik yaptim. Söz konusu gemicileri eleştirmek olunca hiç memnun olmayan siz kaptanlar açarsıniz ağzini yumarsiniz gozununuzu. Peki Türk gemi kaptanlari ne kadar yeterli ne kadar kalifiye ne kadar donanimli? Tabi sözde kaptan artik gercekten kaptan diyecegimiz kac denizci kaldi ki, hepsi şirketlerin kuklası. Sayın Türk kaptanları Gemicilerinizi haftalarca kumanyasız çalistirirken kaptan oldugunuzu unutuyor muydunuz? Gemide icme suyu bittiginde, tatli su kalmadiginda, gemici hakki olan avansi isteyip alamadiginda? Sözde uluslarasasi kurallari cok iyi bildigini sanip sizi MLC ye gore 14 saat calistirabilirim deyip ama MLC ye gore 10 saat dillendireceginizi unutup haftalarca günde 20 22 saat calistirdiginizda kaptan oldugunuzu unutuyor muydunuz? Kontratta talimler ve egitimler olabildigince personelin dinlenme saatleri disinda yapilmali seklinde acikca ifade edilmesine ragmen bunlari bilerek mesayi saatleri bitiminde aksam yemegi saatinde yaptirdiginizda, kontratta pazar gunleri tatil oldugu belirtilmesine ragmen sirkettekilere yaranmak icin gemicilere boya raspa yaptirdiginizda guverteye cikmayanlardan savunma aldiginizda? Bence kendinize kaptan demeyi birakin artik cunku kaptan deyimi bambaska ve cok farkli bi anlama sahip. Siz sadece DPA nin gemideki versiyonu olabilirsiniz ancak Designated Person Onboard DPO. Siz derken sahsi algilmayin sözde kaptanlardan bahsediyorum ve gercekten kaptan olanlari tenzil ediyorum ki bir tanesiyle 7 ay calisma sansi buldum. Gunumuzde DPO lar sadece kamarota tost yaptirip, MF cihazinin arkasindaki tozla ilgilenen, gemicinin bir dakika bile dinlenmesine tahammul edemeyen, pilotsuz ve romörkörsuz manewra yapmaktan korkan, şirkettekilere yaranmak icin herseyi yapan egolari denizcilik bilgisinden cok daha ustlerde olan sözde kaptanlar..
Yazan: Captainwho - 21.02.2020 19:05:37


Sadece personel degım zabıt yetersiz
Turk denizcilik de yabancı personel secimi turk zabıtkerı turk personel yaptırdıklarını filipinlıye yaptıramaz saat bakarlar saati doldumu mesai bizim zabırler yok bunu yapalım yok bunu yapalım neden filipinlıye diyemiyorlar 5 sene yabancı personel ve zabıtlerle calıstım bizim turk zabıtlerı gibi degil personel saygı sevgi deger var bizim zabıtler bunu yap mesai gectımı itiraz edersen hemen rapor yaz meshur İngilizce gelelim dogru, personel hatası bilmiyor fakat cogu zabıt İngilizce zayıf Panama veya gürci ehliyetli Almıs para ile isten anladığı yok özellikle bizim zabıtlerle sirket biraz yetki verdimi kendilerini padisah sanıyorlar gemiye geldikleri zaman
Yazan: Ilhan Deniz - 8.02.2020 18:08:28


denizcileri kurtarin
turk denizcileri zor durumda olduklarini biliyorlar aslinda ama asla bu konu hakkinda bir onlem almadilar .birlesin dedik yok dediler ingilizce dedik bosver dediler mesleki egitim dedik bosver dediler uzun zaman once ruslara gulerdi. alcol bagimlisi diye. simdi sirt cantasiyla gemiye getiriyorlar sirketler alcol politikasi diyor ama goz yumuyorlar .mesleki acidan ogrenme heves yok saygi yok gemiyi sevmek yok .allah cumlemize yardim etsin.
Yazan: mehmet surucu - 22.11.2019 20:32:08


Gerçekçi olalım lütfen...
Arkadaşlar ben 14 yıl kıran atlantik beks arkas horizon bayraktar ve birkaç daha firmada çalışmış ve şuan oldendorff ta kaptan olan birisi olarak diyorum ki, LÜTFEN GERÇEKÇİ OLUN. Bende üzülüyorum Türk denizci sinin ve denizciliğinin gittiği noktaya ancak şapkayı önümüze koyma vakti. Eminim okuyan herkes ben değilim diyecek ama gemisinde şunları görmeyen varmı? Her talimata itiraz, sürekli şikayet ve memnuniyetsizlik, içip sarhoş kafa ile ona buna saldırmaları kavgalar, limanlarda azıtıp olaylara başka ülkelerde kavgalara karışmalar, kadın kız diye saçma kavga tavırlar, üstüne işten dümenden gibi kaçmaya çalışmalar, dedidoku gazlama gırla isyanlar, her usa Canada da firarlar, eeee üstüne birde İngilizce sıfır, mesleki bilgi yetersiz, üstlere saygı yok, itiraz çok, olay çok ne bekliyordunuz armatör den. Beks denizcilik kuruldu ilk senesinde armatör sadece firarlar 300bin dolardan fazla ceza ödedi, adam dişini sıktı yıllarca daha Türk personel çalıştırdı. Türkiyenin personel maaşı en yüksek firmasıydı, kumanya bolluk içindeydi ambara kimyasal ekstrası vermeyecekler diye 6 güverte personeli isyan etti makine personeli ile zabitler yıkadı ambarı, sonuç nemi sonraki limana yanaştık orda 10 Filipinli personel bekliyordu gemiyi. O gün bu gündür 5 yılı geçti her Filipinli 10-11 ay çalıştı hiçbir Filipinli sorunlu ayrılmadı ve şunu bilin Filipinli az değil daha fazla maaş aldı, armatör maaştan kazanmak için geçmedi Filipinli ye. Biliyorum bazı arkadaşlar sövecek belki küfredecek bana bunları yazdığım için işte tamda o yüzden siz işsiz kıvranırken bunları kabul edip anlayamazken bunları düzeltmeye çalışmak yerine ağlayıp hala personel müdürüne armatöre suç atarken Filipinli ler çalışıyor Türk armatör gemilerinde.
Yazan: Uzakyol Kaptan - 3.11.2019 00:55:05


Selam
Bu zamana kadar sorun olmayan Turk denizcisi simdi niye sorun oldu.. Gemiler ne guzel yuruyordu. İslerine gelmeyince turk personeli karalayin yabancilari gormediginiz icin turk personelin orda burda kicini acin herseyin sorumlusu turk personel diyin .. Siz bu vatanda yasayip cocugunuza ailenize ekmek goturmek icin calisiyorsaniz .. Bu vatanda yasan ayni sizler gihi onlarda cocuklarina ekmek goturmeye calisiyor kimi cocuklar babasiz buyuyor ya 1 ay yada 2 ay gorebiliyor bu hak bu kanun bunun neresinde uc kurusun hesabini yapin. Sirf lanet siyasetleriniz yuzunden yuzlerce Turk denizcisi issiz kaliyor Allah onlarin cocuklarinin haklarini bir gun siz zenginim diye gecinenlerden alacaktir...
Yazan: Yusuf Kuçukdede - 8.03.2019 01:31:50


Türk Armatör
Vatan diye bir kavram yok zenginler için...Hele armatörler bir başka dünya vatandaşı! Elin Filipinlisine 1600 dolar veren Kıran Türk gemicisine ekmek vermez.Reis de bağırıp dursun istihdam artiralim diye..Rizeli bile kulak tikamis memleket meselelerine! Sorsan herkes milliyetçi,vatansever! Ama zenginler için vatan yok küre üzerinde...Nereye gitseler vatanları oluyor...Türk denizciliği değil biten Türk milleti!
Yazan: Ahmet Abi - 30.01.2019 22:28:22


aşçıyım
saygı değer kardeşim haklısın fakat iş adamlarına da hak veriyorum iyi niyetle çalışmıyorlar haddini bilmiyorlar ben yeni aşçı olarak bir gemiye çıktım kısamesafe çalışan 4 saatlik bir sefere gidip geliyorduk 4 kamorat 2 aşçı vardık ve ben yeni katılmıştım ilk günüm sessiz geçti ikinci gün birşeyler yaptım soğan soyuyorum kamorat karışıyor personel salonunda oturuyorum o sandalyelerin sahibi var diye diyer kamorat müdahale ediyor gemide iki mutfak var büyük mutfakta yemek yapıyoruz pırıl pırıl küçük mutfak geminin alt katında iki kamorat var abartmıyorum rahat 6 ay mutfak birkez silinip temizlenmemiş ve üçüncü gün akşam eski aşçı bana aşağı mutfağa in yemekleri dağıt dedi indiğimde kamoratlar kepçeleri almış yemek dağıtıyorlar bende süvari beyin salatasını yapıp verdim mutfağın bir kenarında dikiliyordum ve kamorat bana döndü boş boş durma geç şu bulaşıkları yıka diyor emrediyor adeta bende sakince anlamadım dedim ve oradan çıktım aşçıya kamoratın söylediğini anlattım tabiki yıkayacaksın diyor sizlere soruyorum 4 kamorat olan bir gemide aşçının bulaşık yıkadığına tanık oldunuzmu kamorat rahatsız olur yıkarsın yetiştiremez yıkarsın işi bırakır yıkarsın ama yeni katılmış olmanı fırsat biliyor bu kadar seviyesini bilmiyorsa guruplaşıyorlarsa orada nasıl firma yerli eleman çalıştırsın ve ben üçüncü günü vardiya değişiminde gemiden ayrıldım kalsaydım ne yapardım ilk işim 6 ay bir bez sürülmemiş mutfağı bana emir veren kamorata ayna gibi yaptırmak olacaktı ama yeni olduğum için başımı ağrıtmakdansa ayrılmayı tercih ettim ayrılmadan beni gemiye gönderen müdürü aradım anlattım yapacak birşey yok diyince anladımki içerde acayip şebeke olmuşlar taktiri sizlerin arkadaşlar herkes işini yapsın yerini mevkisini bilsin inanın yabancı aramazlar firmanın sebzesini çürütürsen temizliğini yapmazsan kusura bakma kardeşim altarnatifin çok ben yeni cüzdan çıkardım deneyimim uzun yol yok 3 gün 6 sefer 4 saatlik yol gidip geldim hepsi böyleyse personellerin allah armotörlerin yardımcısı olsun işleri zor ama benden sizlere tavsiye ekmek yediğin yere ihanet etme orası varoldukça sende orada varolacaksın ekmek yiyeceksin orayı yok edersen birgün ac kalacaksın unutma herkese saygılar
Yazan: yılmaz duvarbaşı - 18.12.2018 20:37:38


Şirketlere sitem
Şirketler personel müdürleri zayıf oldukları için gemilere personel gönderiyor ve ooo personel gemilerde olay yaratıyor ve gemiden ayrılıyor ve onu aynı şirketin başka gemisine gönderiyorlar eleme yapmıyor poreblem Türk personel de değil poreblem personel müdürü ve yalakaları armatörü yalıyorlar bütün suc Türk personel müdürlerin zayıflığı bence Türk personel müdürü olmasın yabancı personel müdürleri Bi ah Bi gelse de bizim durumumuzu görseler **...
Yazan: İlker adalo - 6.12.2018 18:33:49


turk denızcılığı kazanma
ıyı gunler meslegımızde mıllıyetcı olalım dıyoruz bazı nedenlerden dolayı armatorlerımız yabancı personel çalıştırmayı ön göruyor bu şartalr altında bızler kaptan olarak nasıl mıllıyetçı olalım nasıl turk vatandaşı calışdıralım elımızdekı personel ıle gemının selametını surdurmeye çalışıyoruz. gorevde ve eğıtımde mesaı saatlerı dışınca çalışmıyorlar bızler hep ıdare edıyoruz armatorde bılıyorkı yabancı personel alıyorum 8 ay çalışıyorlar sorun cıkarmıyorlar. yapılması gereken işlerı verdıgımızde yapmamakda ıtıraz etmekteler ılk lımanda bakmışın ıtf geldı . helede bır ıkı maas alamamışlarsa o lımanda alacaklarını alıp ıtf kararıyla ulkelerıne gonderılırler verılen dolar maasda turk personelı çalıstırılırs bızlerde memnun oluruz verılen ışdenda başarı sağlarız denizcı arkadaşlara alla selamet versın turk denızcı kardeşlerımıze ne zaman sahıp çıkılcak sabırla beklıyorum kaptan dursun sohtorik
Yazan: dursun sohtorik - 28.11.2018 01:29:19
Aşağıdaki bölüme haber ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz


Adınız Soyadınız:
Başlık:
YORUMUNUZ:
Denizcilik mesleği ile ilgili ne düşünüyorsunuz
Çok güzel
Mecbur kalınca yapılacak bir iş
Zabit için iyi alt personel için kötü
Kesinlikle yapılmaz

Önceki Anketler
Kurumsal Üyelerimiz
 BEYAZ Deniz Taşım..
 URANUS Denizcilik
 YEĞİNER SHIPPING ..
 EREĞLİ Denizcilik..
 MEMORIES Yatching
 BANMARİN Denizcil..
 DENSAN Denizcilik
 OLAY NAUTIC
 EDITH Yatçılık
 ALFEKS ALESTA Den..
...


www.gemipersoneli.com   © Gemipersoneli.com - Tüm Hakları Saklıdır.  Kullanım Şartları  Gizlilik Prensipleri  İletişim