Bigi Bankası
Bilgi bankası
Yeterlik şartları
Gemiadamı olabilme koşulları
Başvuru ve işlemler
Yeterliklerin tanımı
Deniz hizmetinin tanımı
Deniz araçlarının tanımı
Kazanılmış haklar
Belgelerin geçerliği
Sefer bölgeleri
Sağlık kuralları
STCW Sertifikaları
Personel donatımı
Deniz İş Kanunu
Gemiadamları Yönetmeliği
Menü
Ana Sayfa
İş Fırsatları
Hakkımızda
Sistem nasıl çalışıyor
Üye İstatistikleri
Medyada Sitemiz
İletişim
İçerik
Makaleler
CV Hakkında ipucu
Anket
Linkler
Liman Başkanlıkları
26 Mayıs 2024
Belgelerin geçerliği

BELGELERİN GERİ ALINMASI VE YENİDEN VERİLMESİ ŞARTLARI

Türk Gemiadamları Kütüğüne kayıt edildikten sonra, Gemiadamları yönetmeliğinin 50 nci maddesinde yazılı gemiadamı olabilmek için gerekli koşullardan herhangi birini kaybeden gemiadamının, gemiadamı cüzdanı ve gemiadamı yeterlik belgesi geri alınır ve bu durum kütüğe işlenir.

Gemiadamı cüzdanı ve gemiadamı yeterlik belgesi, ancak gemiadamının gerekli koşulları tekrar sağlaması veya bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki sürelerin tamamlanması durumunda yeniden verilir.

YETERLİLİKLERİN GEÇERLİKLERİNİN YENİLENMESİ

Kaptan, başmühendis/başmakinist, zabit ve telsiz operatörleri yeterliklerinin geçerlik süreleri beş yıldır.

Bu yeterliklere sahip gemiadamlarından,
  a) Bulundukları gemiadamı yeterlik derecesinde;
  1) Son altmış ay içinde en az oniki ay süre ile veya,
  2) Yeterlik belgelerinin süresinin bittiği tarihten önceki son altı ay içerisinde üç ay süre ile deniz hizmeti yaptıklarını kanıtlamak,
  b) Aşağıdaki,
  1) Konuları Eğitim-Sınav Yönergesi ile belirlenen yenileme sınavında başarılı olmak,
  2) Konuları Eğitim-Sınav Yönergesi ile belirlenen yenileme eğitimi görmek,
  3) Geçerlilik süresi uzatılmayan yeterlik derecesinin bir altındaki yeterlik derecesinde en az üç ay deniz hizmeti yaptığını belgelendirmek,
  4) Geçerlilik süresi uzatılmayan yeterlik derecesinde, bulunduğu geminin gemiadamları ile asgari emniyetli donatım belgesine uygun personel listesine ilave olarak en az üç ay deniz hizmeti yaptığını belgelendirmek, şartlarından birini yerine getirmek.
  c) İdarede, eğitim kurumlarında, denizcilik kamu ya da özel kurum ve kuruluşları ile işyerlerinde veya İdare tarafından uygun görülüp onaylanan denizcilik ile ilgili kuruluşlarda son beş yıl içinde en az iki yıl süre çalıştığını belgelendirmek,
şartlarını sağlayan gemiadamlarının yeterlik belgelerinin geçerlilik süresi beş yıl uzatılır.(NOT: Bu sayfalar bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır, Resmi işlerde kullanılamaz)
(Güncelleme: 10.10.2012)www.gemipersoneli.com   © Gemipersoneli.com - Tüm Hakları Saklıdır.  Kullanım Şartları  Gizlilik Prensipleri  İletişim