Gemipersoneli.com
Bigi Bankası
Bilgi bankası
Yeterlik şartları
Gemiadamı olabilme koşulları
Başvuru ve işlemler
Yeterliklerin tanımı
Deniz hizmetinin tanımı
Deniz araçlarının tanımı
Kazanılmış haklar
Belgelerin geçerliği
Sefer bölgeleri
Sağlık kuralları
STCW Sertifikaları
Personel donatımı
Deniz İş Kanunu
Gemiadamları Yönetmeliği
Menü
Ana Sayfa
İş Fırsatları
Hakkımızda
Sistem nasıl çalışıyor
Üye İstatistikleri
Medyada Sitemiz
İletişim
İçerik
Makaleler
CV Hakkında ipucu
Anket
Linkler
Liman Başkanlıkları
18 Haziran 2024
Kazanılmış Haklar
Son gemiadamları yönetmeliğine göre Yeterlik şartları tanımlanmış olan gemiadamlarından, şu anki yeterliğini intibak ile almış olan gemiadamlarının önceki Yönetmeliğe göre kazanılmış hakları aşağıda gösterilmiştir.
(En son 23.08.2012 Tarihli yönetmelik değişiklikleri yapılmıştır.)

Listede yer almayan yeterlikler şu andaki mevcut yönetmeliğe göre görevlendirilir.(Yeterlik şartları sayfamızda bulabilirsiniz)

GÜVERTE

a) Vardiya Zabiti;
b) Birinci Zabit;
c) Kaptan;

MAKİNE

a) Makine Zabiti;
b) İkinci Makinist;
c) Başmakinist;

Kazanılmış Hakların korunması

Deniz Kuvvetlerinden Ayrılan Personel İle İlgili HükümlerGÜVERTE SINIFI

a) Vardiya Zabiti;

1) Daha önce Yakınyol Vardiya Zabiti yeterliğine sahip olanlar ile Telsiz Zabiti yeterliğine sahip olup da Vardiya Zabiti yeterliğine intibak edenler,
1250 GT’ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde birinci zabitlik,
1600 GT’ye kadar olan yük gemilerinde, kabotaj seferlerinde birinci zabitlik,
3000 GT’ye kadar olan gemilerde her bölgede vardiya zabitliği,
görevlerini yapar.
2) Daha önce Yakınyol Birinci Zabitliği yeterliğine sahip olup da Vardiya Zabiti yeterliğine intibak edenler,
1250 GT’ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde kaptanlık,
1600 GT’ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde birinci zabitlik,
2500 GT’ye kadar olan yük gemilerinde, kabotaj seferlerinde birinci zabitlik,
3000 GT’ye kadar olan gemilerde her bölgede vardiya zabitliği,
görevlerini yapar.
3) Bu yönetmelik kapsamında intibak hakkı olmayıp vardiya zabiti yeterliğini alanlar 3000 GT’ye kadar olan gemilerde her bölgede vardiya zabitliği görevini yapar.

Yakınyol birinci zabit yeterliğine sahip olup da vardiya zabiti yeterliğine intibak edenlerin birinci zabit yeterliğine yükseltilmeleri esnasında bu yönetmelikte öngörülen deniz hizmeti hesaplanırken yakınyol birinci zabit yeterliği ile geçirilen hizmetin bir yıla kadar olan süresi terfide esas alınır.

b) Birinci Zabit;

1) Daha önce Yakınyol Kaptan Klas-IV yeterliğine sahip olup da Birinci Zabit yeterliğine intibak edenler,
1250 GT’ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde kaptanlık,
3000 GT’ye kadar olan gemilerde her bölgede birinci zabitlik, görevlerini yapar.
2) Daha önce Yakınyol Kaptan Klas-III yeterliğine sahip olup da Birinci Zabit yeterliğine intibak edenler,
2500 GT’ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde kaptanlık,
12000 GT’ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde birinci zabitlik,
15000 GT’ye kadar olan yük gemilerinde, her bölgede vardiya zabitliği,
3000 GT’ye kadar olan gemilerde her bölgede birinci zabitlik, görevlerini yapar.
3) Bu yönetmelik kapsamında intibak hakkı olmayıp Birinci Zabit yeterliğini alanlar 3000 GT’ye kadar olan gemilerde her bölgede Birinci Zabitlik görevini yapar.

Yakınyol kaptan klas-III yeterliğine sahip olup da birinci zabit yeterliğine intibak edenlerin kaptan yeterliğine yükseltilmeleri esnasında bu yönetmelikte öngörülen deniz hizmeti hesaplanırken yakınyol kaptan klas-III yeterliği ile geçirilen hizmetin bir yıla kadar olan süresi terfide esas alınır.

c) Kaptan;

1) Daha önce Yakınyol Kaptan Klas-II yeterliğine sahip olup da Kaptan yeterliğine intibak edenler,
7500 GT’ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde kaptanlık,
15000 GT’ye kadar olan yük gemilerinde, her bölgede birinci zabitlik,
25000 GT’ye kadar olan yük gemilerinde, her bölgede vardiya zabitliği,
3000 GT’ye kadar olan gemilerde her bölgede Kaptanlık, görevlerini yapar.
2) Daha önce Yakınyol Kaptan Klas-I yeterliğine sahip olup da Kaptan yeterliğine intibak edenler,
15000 GT’ye kadar olan yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde kaptanlık,
Her tonajdaki yük gemilerinde ve her bölgede birinci zabitlik,
3000 GT’ye kadar olan gemilerde her bölgede Kaptanlık, görevlerini yapar.
3) Bu yönetmelik kapsamında intibak hakkı olmayıp Kaptan yeterliğini alanlar 3000 GT’ye kadar olan gemilerde her bölgede Kaptanlık görevini yapar.

Yakınyol kaptan klas-I yeterliğine sahip olup da kaptan yeterliğine intibak edenlerin uzakyol kaptan yeterliğine yükseltilmeleri esnasında bu yönetmelikte öngörülen deniz hizmeti hesaplanırken yakınyol kaptan klas-I ile geçirilen deniz hizmeti üç yılı aşmış ise terfide öngörülen üç yıllık deniz hizmet süresi yerine bir yıl kaptanlık, üç yıldan az veya hizmeti olmayanlardan ise bir yılı kaptanlık, bir yılı enaz birinci zabitlik olmak üzere iki yıl deniz hizmeti aranır. Ancak terfi için bu yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (8) numaralı alt bendinde belirtilen eğitimlerin tamamlanmış olması zorunludur.
GERİ DÖN

MAKİNE SINIFI

a) Makine Zabiti;

1) Daha önce Yakınyol Makine Zabiti yeterliğine sahip olup da Makine Zabiti yeterliğine intibak edenler,
750 kW’den daha küçük ana makine ile yürütülen yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde başmakinistlik,
3000 kW’den daha küçük ana makine ile yürütülen gemilerde her bölgede makine zabitliği, görevlerini yapar.
2) Daha önce Yakınyol İkinci Makinisti yeterliğine sahip olup da Makine Zabiti yeterliğine intibak edenler,
1100 kW’den daha küçük ana makine ile yürütülen yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde başmakinistlik,
3500 kW’den daha küçük ana makine ile yürütülen yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde ikinci makinistlik,
3000 kW’den daha küçük ana makine ile yürütülen gemilerde her bölgede makine zabitliği, görevlerini yapar.
3) Bu Yönetmelik kapsamında intibak hakkı olmayıp makine zabitliği yeterliğini alanlar 3000 kW’den daha küçük ana makine ile yürütülen gemilerde her bölgede makine zabitliği görevini yapar.

Yakınyol ikinci makinist yeterliğine sahip olup da makine zabiti yeterliğine intibak edenlerin ikinci makinist yeterliğine yükseltilmeleri esnasında bu yönetmelikte öngörülen deniz hizmeti hesaplanırken yakınyol ikinci makinist yeterliği ile geçirilen hizmetin bir yıla kadar olan süresi terfide esas alınır.
GERİ DÖN

b) İkinci Makinist;

1) Daha önce Yakınyol Başmakinist Klas-IV yeterliğine sahip olup da İkinci Makinist yeterliğine intibak edenler,
1250 kW’den küçük ana makine ile yürütülen yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde başmakinistlik,
4000 kW’den küçük ana makine ile yürütülen yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde ikinci makinistlik,
3000 kW’den daha küçük ana makine ile yürütülen gemilerde her bölgede ikinci makinistlik, görevlerini yapar.
2) Daha önce Yakınyol Başmakinist Klas-III yeterliğine sahip olup da İkinci Makinist yeterliğine intibak edenler,
2000 kW’den küçük ana makine ile yürütülen yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde başmakinistlik,
9000 kW’den küçük ana makine ile yürütülen yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde ikinci makinistlik,
9000 kW’den küçük ana makine ile yürütülen yük gemilerinde, her bölgede makine zabitliği,
3000 kW’den daha küçük ana makine ile yürütülen gemilerde her bölgede ikinci makinistlik, görevlerini yapar.
3) Bu Yönetmelik kapsamında intibak hakkı olmayıp ikinci makinistlik yeterliğini alanlar 3000 kW’den daha küçük ana makine ile yürütülen gemilerde her bölgede ikinci makinistlik görevini yapar.

Yakınyol başmakinist klas-III yeterliğine sahip olup da ikinci makinist yeterliğine intibak edenlerin başmakinist yeterliğine yükseltilmeleri esnasında bu yönetmelikte öngörülen deniz hizmeti hesaplanırken yakınyol başmakinist klas-III yeterliği ile geçirilen hizmetin bir yıla kadar olan süresi terfide esas alınır.
GERİ DÖN

c) Başmakinist;

1) Daha önce Yakınyol Başmakinist Klas-II yeterliğine sahip olup da Başmakinist yeterliğine intibak edenler,
9000 kW’den küçük yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde başmakinistlik,
15000 kW’den küçük yük gemilerinde, her bölgede ikinci makinistlik,
3000 kW’den daha küçük ana makine ile yürütülen gemilerde her bölgede başmakinistlik, görevlerini yapar.
2) Daha önce Yakınyol Başmakinist Klas-I yeterliğine sahip olup da Başmakinistlik yeterliğine intibak edenler,
15000 kW’den küçük yük gemilerinde, yakın kıyısal seferde başmakinistlik,
Her kW’deki yük gemilerinde ve her bölgede ikinci makinistlik,
3000 kW’den daha küçük ana makine ile yürütülen gemilerde her bölgede başmakinistlik, görevlerini yapar.
3) Bu yönetmelik kapsamında intibak hakkı olmayıp başmakinistlik yeterliğini alanlar 3000 kW’den daha küçük ana makine ile yürütülen gemilerde her bölgede başmakinistlik görevini yapar.

Yakınyol başmakinist klas-I yeterliğine sahip olup da başmakinist yeterliğine intibak edenlerin uzakyol başmakinist yeterliğine yükseltilmeleri esnasında bu yönetmelikte öngörülen deniz hizmeti hesaplanırken yakınyol başmakinist klas-I ile geçirilen deniz hizmeti üç yılı aşmış ise terfide öngörülen üç yıllık deniz hizmet süresi yerine bir yıl başmakinistlik, üç yıldan az veya hizmeti olmayanlardan ise bir yılı başmakinistlik, bir yılı enaz ikinci makinistlik olmak üzere iki yıl deniz hizmeti aranır. Ancak terfi için bu yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (h) altbendinin (1) numaralı paragrafında belirtilen eğitimlerin tamamlanmış olması zorunludur
GERİ DÖN

Kazanılmış Hakların Devamı

Gemiadamları yönetmeliği Madde 16'ya göre, Her bir yeterlik sahibine intibakları sırasında verilmiş bulunan kazanılmış haklar, yeterlik sahibi daha üst yeterliklere terfi ettikten sonra da devam eder.
GERİ DÖN(NOT: Bu sayfalar bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır, Resmi işlerde kullanılamaz)
(Güncelleme: 10.10.2012)www.gemipersoneli.com   © Gemipersoneli.com - Tüm Hakları Saklıdır.  Kullanım Şartları  Gizlilik Prensipleri  İletişim