Bigi Bankası
Bilgi bankası
Yeterlik şartları
Gemiadamı olabilme koşulları
Başvuru ve işlemler
Yeterliklerin tanımı
Deniz hizmetinin tanımı
Deniz araçlarının tanımı
Kazanılmış haklar
Belgelerin geçerliği
Sefer bölgeleri
Sağlık kuralları
STCW Sertifikaları
Personel donatımı
Deniz İş Kanunu
Gemiadamları Yönetmeliği
Menü
Ana Sayfa
İş Fırsatları
Hakkımızda
Sistem nasıl çalışıyor
Üye İstatistikleri
Medyada Sitemiz
İletişim
İçerik
Makaleler
CV Hakkında ipucu
Anket
Linkler
Liman Başkanlıkları
24 Temmuz 2024
Personel Donatımı-9

Gemilerin tipi, büyüklüğü ve çalıştığı sefer bölgelerine göre donatılması gereken asgari personel sayısı ve yeterlikleri aşağıdaki gibidir.

HİZMET GEMİLERİNİN GEMİADAMLARI İLE DONATIMI

(Liman Sefer Bölgesi)

(Değişiklik: 02/07/2008 tarihli ve 23072 sayılı B.M.O.)

DİĞER KURALLAR VE İSTİSNALAR

1. Tabloda belirtilen boyu 10 mt'den büyük hizmet gemilerinin kabotaj sefer bölgesinde çalışmaları halinde, öngörülen donatıma bir usta gemici ve bir yağcı ilave edilir. 10 metreden küçük hizmet gemilerinne 1 miço ilave edilir.

2. Kabotaj Seferi dışında çalışan Hizmet Gemileri tonajına ve makine gücüne eş olan yük gemileri gibi donatılır.

3. Resmi kurumlara ait ve resmi hizmete mahsus, tam boyu 25 metreye kadar olan hizmet motorları en az gemici yeterlikli gemiadamı veya Amatör Denizci yeterlik belgesine sahip kişi ile donatılır.

4. Liman hizmetlerinde kullanılan makinesiz deniz araçlarında en az 1 miço bulundurulur.

5. Su ürünleri yetiştiriciliği tesislerinde kullanılan boyları 15 m'ye kadar olan hizmet motorları, Denize Elverişlilik Belgelerinde su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılmalarının belirtilmesi, belgelerin Liman Seferi olarak düzenlenmesi ve belge üzerine en yakın karadan 3 milden fazla açılmadan seyir yapabilir ifadesi yazılması şartıyla 1 miço ile donatılır.

(NOT: Bu sayfalar bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır, Resmi amaçlı işlerde kullanılamaz)
(Güncelleme: 20.12.2010)www.gemipersoneli.com   © Gemipersoneli.com - Tüm Hakları Saklıdır.  Kullanım Şartları  Gizlilik Prensipleri  İletişim