Bigi Bankası
Bilgi bankası
Yeterlik şartları
Gemiadamı olabilme koşulları
Başvuru ve işlemler
Yeterliklerin tanımı
Deniz hizmetinin tanımı
Deniz araçlarının tanımı
Kazanılmış haklar
Belgelerin geçerliği
Sefer bölgeleri
Sağlık kuralları
STCW Sertifikaları
Personel donatımı
Deniz İş Kanunu
Gemiadamları Yönetmeliği
Menü
Ana Sayfa
İş Fırsatları
Hakkımızda
Sistem nasıl çalışıyor
Üye İstatistikleri
Medyada Sitemiz
İletişim
İçerik
Makaleler
CV Hakkında ipucu
Anket
Linkler
Liman Başkanlıkları
24 Temmuz 2024
Personel Donatımı-10

Gemilerin tipi, büyüklüğü ve çalıştığı sefer bölgelerine göre donatılması gereken asgari personel sayısı ve yeterlikleri aşağıdaki gibidir.

ROMORKÖRLERİN GEMİADAMLARI İLE DONATIMI


(Değişiklik: 02/07/2008 tarihli ve 23072 sayılı B.M.O.)

PALAMAR BOTLARI (Liman Sefer Bölgesinde) 1 Gemici ve 1 Miço ile donatılır

DİĞER KURALLAR VE İSTİSNALAR

1. Gemiadamları sahip oldukları yeterlik belgesinin "Uygulanan Sınırlamalar" bölümünde belirtilen görevleri yaparlar.

2. Kabotaj Sefer bölgesinde Uzakyol İkinci Makinistler/Mühendisler Başmakinistlik, Uzakyol Birinci Zabitler Kaptanlık yapabilir.

3. Liman ve Kabotaj Sefer Bölgelerinde GT ve kW'ye bakılmaksızın römorkörlerde sınırlı kaptan kaptan olarak, sınırlı başmakinist ise başmakinist olarak çalışabilir.

4 Kabotaj sefer bölgesinde vardiya zabitliği görevini sınırlı vardiya zabiti yeterliğindeki gemiadamı yapabilir.

5. Liman Sefer bölgesinde 100 GT'den küçük romörkörlerde Sınırlı Vardiya Zabiti Kaptanlık yapabilir.

6. Liman Seferinde ana Makine Yürütme Gücü 370 kW'den küçük romörkörlerde Sınırlı Makine Zabiti Başmakinistlik yapabilir.

7- İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında Eskort hizmeti veren römorkörler de ilave olarak 1 usta gemici ile donatılır .

8- Kabotaj Sefer Bölgesinde Gemiadamları Yönetmeliği uyarınca,en az vardiya zabitliği yeterliğine intibak eden gemiadamları kaptan olarak, makine zabitliğine intibak eden gemiadamları başmakinist olarak römorkörlerde çalışabilir.

(NOT: Bu sayfalar bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır, Resmi amaçlı işlerde kullanılamaz)
(Güncelleme: 20.12.2010)www.gemipersoneli.com   © Gemipersoneli.com - Tüm Hakları Saklıdır.  Kullanım Şartları  Gizlilik Prensipleri  İletişim