Bigi Bankası
Bilgi bankası
Yeterlik şartları
Gemiadamı olabilme koşulları
Başvuru ve işlemler
Yeterliklerin tanımı
Deniz hizmetinin tanımı
Deniz araçlarının tanımı
Kazanılmış haklar
Belgelerin geçerliği
Sefer bölgeleri
Sağlık kuralları
STCW Sertifikaları
Personel donatımı
Deniz İş Kanunu
Gemiadamları Yönetmeliği
Menü
Ana Sayfa
İş Fırsatları
Hakkımızda
Sistem nasıl çalışıyor
Üye İstatistikleri
Medyada Sitemiz
İletişim
İçerik
Makaleler
CV Hakkında ipucu
Anket
Linkler
Liman Başkanlıkları
24 Temmuz 2024
Personel Donatımı-13

Gemilerin tipi, büyüklüğü ve çalıştığı sefer bölgelerine göre donatılması gereken asgari personel sayısı ve yeterlikleri aşağıdaki gibidir.

PERSONEL DONATIMI İLE İLGİLİ DİĞER KURALLAR

(Güncelleme: 20.12.2010)

Diğer Çalışanlar
Gemilerin kullanım amacına katkıda bulunan elektrikçi, elektronikçi, elektronik ve elektrik zabitleri, makine mühendisi ve teknisyenleri, bilgi işlem makineleri programcısı ve operatörü, bilim gemilerinde çalışan bilim adamları, gemi kâtibi, gemi kâtip yardımcısı ve kamara memuru, aşçı, kamarot ve benzeri personelin donatımı bu yönerge kapsamında değerlendirilmemiştir. Bu konuda Türkiye'nin taraf olduğu uluslar arası mevzuat ile ulusal mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesinden donatan sorumludur.

Sağlık Zabitleri
Yüz (100) veya daha fazla kişi taşıyan ve 3 günden uzun sürecek uluslararası sefer yapan gemilerde tıbbi tedavi için bir doktor bulundurulur

İki Ayrı Sınıfta Çalıştırma Yasağı
Telsiz görevi hariç olmak üzere, kaptan, zabitler ve tayfalar, aynı anda hem güverte hem de makine sınıfı gemiadamı olarak çalıştırılamaz.

Stajyer Çalıştırılması Güverte stajyeri istihdam eden gemilerde güverte tayfasından, makine stajyeri istihdam edilen gemilerde makine tayfasından en fazla birer kişi indirim yapılabilir.

Alt Yeterliklerde Çalışabilme
Gemiadamları kendi derecelerinin altında bulunan yeterlik derecesinde çalışabilir.

Eğitim Gemilerinin Donatılması
Eğitim Gemilerinin Personel Donatımı, yapacakları sefer bölgesine ve gemilerin özelliklerine göre İdarece tespit edilir.

(NOT: Bu sayfalar bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır, Resmi amaçlı işlerde kullanılamaz)
(Güncelleme: 20.12.2010)

www.gemipersoneli.com   © Gemipersoneli.com - Tüm Hakları Saklıdır.  Kullanım Şartları  Gizlilik Prensipleri  İletişim